Clinical Research Centre

Clinical Research Centre

AZ Maria Middelares zet in op hoogtechnologische expertzorg die we permanent aftoetsen aan de meest recente medische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het Clinical Research Centre neemt een actieve rol op in wetenschappelijk onderzoek en klinische studies door zowel deel te nemen aan industriegesponsorde als academische studies als door academische studies op te zetten. Deze studies zijn essentieel om medische behandelingen en technieken te ontwikkelen en te optimaliseren. Zo geven we onze patiënten zo vroeg mogelijk toegang tot innovatieve medicatie, medische hulpmiddelen en chirurgische technieken.

Iedere studie wordt voorafgaandelijk goedgekeurd door een ethisch comité.

Onze troeven

  • Excelleren in innovatieve behandelingen in België
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis voor de preventie, behandeling of genezing van medische aandoeningen
  • Creëren van een bevorderend klimaat voor de klinische ontwikkeling van medicatie, infrastructuur en ervaren medische teams

Ons team staat je bij

In het Clinical Research Centre zijn arts-onderzoekers uit verschillende disciplines actief die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van klinische studies binnen hun expertise. De arts-onderzoekers worden in het organiseren en uitvoeren van de studies bijgestaan door studieverpleegkundigen, studiecoördinatoren, wetenschappelijk medewerkers en data-analisten. Bovendien worden de verschillende studiediensten ondersteund door onder meer de ziekenhuisapotheek, het labo, de dienst radiologie ...

Voor de wettelijke, administratieve en financiële processen worden de studiediensten centraal ondersteund door het ethisch comité, de Data Protection Officer, stafmedewerkers, facturatie klinische studies … Al deze actoren vormen samen het Clinical Research Centre.

Ons team staat je bij

Meer weten over het Clinical Research Centre?