AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Weldoordachte en wetenschappelijk onderbouwde keuze voor het gebruik van sensoren in de zorg

De zorg klaarstomen voor de toekomst, dat is de ambitie van het nieuwe Health Value Space Ghent (HVS) dat uitgaat van Maria Middelares. De voorstelling van onderzoeksprojecten, innovatieve studies en bijzondere expertise staat voorop in het wetenschapsforum, een van de overlegplatformen binnen HVS. Onderzoekers en specialisten wisselen er drie keer per jaar van gedachten en delen tips en tricks.

Een van de hot topics van deze editie: een weldoordachte en wetenschappelijk onderbouwde keuze voor het gebruik van sensoren in de zorg. Een concreet voorbeeld betreft de center, prospectieve studie naar het gebruik van de Vivalink hart-ECG-patch voor het continu monitoren van vitale parameters van gehospitaliseerde patiënten als alternatief voor de ‘gouden standaard’, zijnde de ECG-gebaseerde monitoring.

Bij tien willekeurig geselecteerde patiënten intensieve zorg, van wie vijf beademd en vijf niet, werd een zeer hoge correlatie gevonden tussen de hartslag gemeten door de Vivalink Cardiac patch enerzijds en het ECG-gebaseerde monitoringsysteem van het ziekenhuis anderzijds. Voor de ademhalingsfrequentie bleken de resultaten meer verdeeld en werd een matige correlatie tussen beide gevonden. Beide methoden toonden ook een matige correlatie in vergelijking met de ventilatiemachine voor beademde patiënten. Voor deze parameter is het dus aangewezen verder onderzoek op te starten.