Hieronder vind je een overzicht van wie de contactpersonen zijn binnen elk specialisme. Vind je de juiste dienst of discipline niet terug? Dan kan je ons ook bereiken via klinische.studies@azmmsj.be.

Algemene Heelkunde

Wetenschappelijk coördinator: Steffi Ryckaert

Anesthesie / Intensieve zorg / Pijncentrum

Wetenschappelijk coördinator: Steffi Ryckaert

Cardiochirurgie

Cardiologie

Studiecoördinator: Anne-Marie Willems

Klik hier voor meer informatie en lopende studies.

Digestief centrum

Studiecoördinator: Nina Van Heddegem

Klik hier voor meer informatie en lopende studies.

Geïntegreerd kankercentrum Gent

Studiecoördinator: Lieselot Croes

Klik hier voor meer informatie en lopende studies.

Kinderallergiecentrum

Neurologie

Neus-, keel- en oorziekten

Nucleaire geneeskunde

Oftalmologie

Orthopedie en traumatologie

Studiecoördinator: Brecht Laforce

Studiecoördinator: Wouter Van Lysebettens

Pneumologie

Studiecoördinator: Charlotte Germonpré

Reumatologie

Urologisch centrum

Ondersteunende diensten