AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

We zetten in op hoogtechnologische expertzorg die we permanent aftoetsen aan de meest recente medische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het Clinical Research Centre neemt een actieve rol op in wetenschappelijk onderzoek en klinische studies door deel te nemen aan industriegesponsorde als academische studies. We zetten ook zelf academische studies op.

Deze studies zijn essentieel om medische behandelingen en technieken te ontwikkelen en te optimaliseren. Zo geven we onze patiënten zo vroeg mogelijk toegang tot innovatieve medicatie, medische hulpmiddelen en chirurgische technieken.

Iedere studie wordt vooraf goedgekeurd door een ethisch comité en alle studies worden uitgevoerd volgens de internationale ICH-GCP guidelines.