Ethisch comité

Ethisch comité

Sinds 1 April 2018 is het ethisch comité (EC) van AZ Maria Middelares een volledig erkend ethisch comité waardoor het kan optreden als leidinggevend ethisch comité (LEC) in klinische studies in het kader van de wet van 7 mei 2004. De erkenning is voor een termijn van 4 jaar. Deze werd voor een nieuwe termijn verlengd op 1 april 2022 tot 30 maart 2026.

Het EC is betrokken in de ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Een klinische studie of experiment mag/kan niet starten zonder de goedkeuring van een bevoegd orgaan.

Naast de beoordelende rol van het EC in het kader van (klinische) studies geeft het ook advies over ethische aspecten in de gezondheidszorg.

De leden van het EC AZ Maria Middelares vind je hier.

Klinische studie opstarten?

Klinische studie opstarten?