AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Ethisch comité

Ethisch comité

Sinds 1 april 2018 is ons ethisch comité een volledig erkend ethisch comité. Daardoor kan het optreden als leidinggevend ethisch comité (LEC) in klinische studies, in het kader van de wet van 7 mei 2004. De erkenning is voor een termijn van 4 jaar. Op 1 april 2022 werd de erkenning voor een nieuwe termijn verlengd tot 30 maart 2026.

Het ethisch comité is betrokken in de ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Een klinische studie of experiment mag en kan niet starten zonder de goedkeuring van een bevoegd orgaan.

Naast de beoordelende rol van het ethisch comité in het kader van (klinische) studies geeft het ook advies over ethische aspecten in de gezondheidszorg.

De leden van ons ethisch comité vind je hier.

Klinische studie opstarten?

Klinische studie opstarten?