AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Clinical Research Centre

Compassionate use en Medical need

Procedure

Procedure

De procedure voor een aanvraag tot uitvoering van een programma inzake het ter beschikking stellen van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen is beschreven in art. 106-107 van het KB van 14 december 2006.

Een aanvraag tot goedkeuring gebeurt bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Een gunstig advies van een aangeduid ethisch comité is nodig tijdens het indieningsproces.

Bij goedkeuring van het FAGG kunnen patiënten in het programma opgenomen worden. Er wordt kennis gegeven aan het lokaal ethisch comité via een studiecoördinator of arts van de betrokken studiedienst.

Meer info hierover vind je op de website van het FAGG.