Patiënten die dat wensen kunnen deelnemen aan een klinische studie. Hier vind je een lijst met de huidige studies :

Digestieve oncologie (meer info bij Dr. E Monsaert en Dr. E Vanderstraeten)

 • ASPIRIN (UZA): Fase III dubbel-geblindeerde, placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische studie waarbij het effect van laag gedoseerde aspirine wordt nagegaan op het herval en de overlevingsduur bij dikkedarmkankerpatiënten.
 • SORENTO / HS-19-657 (Camurus): Een gerandomiseerd, multicenter, open-label, actief gecontroleerd fase 3-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van een octreotide subcutane depot (CAM2029) versus octreotide LAR of lanreotide ATG bij patiënten met neuro-endocriene gastro-enteropancreastumoren.
 • Folicolor trial (UZA): Opvolging van therapierespons door middel van bloedstalen in gemetastaseerde colorectale kankerpatiënten.
 • PAPHYRA (UZB Erasmus Ziekenhuis): Evaluatie van de arts-patiëntrelatie na de consultatie voor de aankondiging van een nieuwe systemische behandeling voor gevorderd hepatocellulair carcinoom: behoefte aan informatie, bewustwording van de prognose en verwachtingen van de behandeling in termen van werkzaamheid en bijwerkingen.

Ziekte van Crohn en/of Colitis Ulcerosa (meer info bij Dr. D Baert en Prof. Dr. P Dewint)

 • Rescue (BIRD vzw): Verlies van respons op ustekinumab behandeld via dosis escalatie.
 • LATTICE (BMS): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase II studie naar de veiligheid en doeltreffendheid van BMS-986165 bij proefpersonen met matige tot ernstige ziekte van Crohn.
 • Sequence M20-259 (Abbvie): Een fase 3-, multicentrische, gerandomiseerde, voor de beoordelaar geblindeerde studie naar de werkzaamheid van risankizumab versus ustekinumab voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige ziekte van Crohn bij wie anti-TNF-behandeling heeft gefaald.
 • 1425-0003 (Boehringer Ingelheim): Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase IIa-studie om de veiligheid, werkzaamheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek te evalueren van BI 706321 oraal toegediend gedurende 12 weken bij patiënten met de ziekte van Crohn die een inductiebehandeling met ustekinumab krijgen.
 • QUASAR (Janssen-Cilag): Een multicentrisch, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase IIb/III studie met parallelle groepen om de werkzaamheid en veiligheid van guselkumab bij deelnemers met matig tot ernstig actieve ulceratieve colitis te evalueren.
 • Instruct-UC (Eli Lilly): Een adaptieve fase 2-, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie van LY3471851 (NKTR-358) bij patiënten met matig tot ernstig actieve ulceratieve colitis.
 • MH002-UC-201 (MRM Health): Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie ter beoordeling van de veiligheid, mechanistische effecten en effecten op de ziekteactiviteit van MH002 bij proefpersonen met lichte tot matige colitis ulcerosa: een first-in-human-studie.

Endoscopische behandelingen (meer info bij Prof. Dr. P Dewint)

Wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk voor de vooruitgang van de wetenschap. Door deelname aan klinische studies is kunnen we de huidige behandelingsopties nog uitbreiden en kan je als patiënt toegang krijgen tot de allernieuwste behandelingen.


Non- alcoholic steatohepatitis (NASH) (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • MGL-3196-11 (MADRIGAL): Een fase III, multinationaal, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie naar MGL-3196 (resmetirom) bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en fibrose om NASH te doen verdwijnen en progressie naar cirrose en/of leverdecompensatie te beperken.
 • ESSENCE / NN9931-4553 (Novo Nordisk): Het effect van semaglutide bij proefpersonen met niet-cirrotische niet-alcoholische steatohepatitis.
 • GT-031 (Galectin): Studie voor het beoordelen van de werkzaamheid en veiligheid van Belapectine (GR-MD-02) voor de preventie van oesofagusspataderen bij NASH-cirrose.
 • 1404-0043 (Boehringer Ingelheim): Een multicentrische, dubbelblinde, gerandomiseerde, 48-weken durende, dosis-bepalende, placebo-gecontroleerde fase II studie met parallelle groepen om de doeltreffendheid, veiligheid en verdraagbaarheid te evalueren van meerdere subcutane dosissen BI 456906 bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en fibrose.
 • NATiV3 / 337HNAS20011 (Inventiva Pharma): Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase 3-onderzoek in meerdere centra ter beoordeling van de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van lanifibranor bij volwassen patiënten met niet-cirrotische niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en leverfibrose in fibrose 2 (F2)/fibrose 3 (F3) stadium.

Alcoholische hepatitis (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • Cortisave: Evaluatie van de doeltreffendheid van corticosteroïden bij de behandeling van alcoholhepatitis in spontane verbetering.

Primaire biliaire cholangitis (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • RESPONSE (CymaBay Therapeutics): Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, fase 3-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van seladelpar bij patiënten met primaire biliaire cholangitis (PBC) met een inadequate respons op of intolerantie voor ursodeoxycholzuur (UDCA).

Hepatitis B infectie (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • COIN-B (UZA): Gecontroleerd staken van antivirale behandelingen in chronische hepatitis B infecties.

Non-Helicobacter pylori helicobacters (NHPH) (meer info bij Prof. Dr. C Van Steenkiste)

 • Evaluation of the prevalence and the role of non-Helicobacter pylori helicobacters (NHPH) in well-defined risk populations.

Deelname aan deze onderzoeken gebeurt op vrijwillige basis waarbij een schriftelijke toestemming gevraagd wordt. Je bent vrij om te stoppen wanneer je dit wilt, zonder dat dit de verdere behandeling en de relatie met je arts beïnvloedt.