Een team van gastro-enterologen, vaste endoscopieverpleegkundigen, studiecoördinatoren, IMID-verpleegkundige en secretariaatsmedewerkers, biedt een optimale ondersteuning in de dienstverlening naar patiënt en huisarts toe.

Artsen

Medisch diensthoofd: Dr. Erik Vanderstraeten

Toegelaten artsen

De toegelaten arts-specialist is geen vast staflid in het AZ Maria Middelares, maar werkt op basis van zijn bijzondere expertise samen met het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

IMID-verpleegkundige