Een team van gastro-enterologen, vaste endoscopieverpleegkundigen, studiecoördinatoren, IMID-verpleegkundige en secretariaatsmedewerkers, biedt een optimale ondersteuning in de dienstverlening naar patiënt en huisarts toe.

Toegelaten artsen

De 'toegelaten arts-specialist' is geen vast staflid in het AZ Maria Middelares, maar werkt in het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

Assistenten

IMID-verpleegkundige