AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Een team van gastro-enterologen, vaste endoscopieverpleegkundigen, studiecoördinatoren, IMID-verpleegkundige en secretariaatsmedewerkers, biedt een optimale ondersteuning in de dienstverlening naar patiënt en huisarts toe.

Artsen

Medisch diensthoofd: Dr. Els Monsaert

Toegelaten artsen

De toegelaten arts-specialist is geen vast staflid in het ziekenhuis, maar werkt op basis van zijn bijzondere expertise samen met het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

Assistenten

De assistent loopt als arts-specialist in opleiding (ASO) stage in het ziekenhuis. Hij/zij werkt er voortdurend onder supervisie.

IMID-verpleegkundige

Hepatocoaches

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.