Consultaties

Consultaties

De consultaties gebeuren allemaal op afspraak. Je kan hiervoor naar AZ Maria Middelares of naar het Medisch Centrum Maria Middelares Gentbrugge komen.

Voor een gastroscopie zonder narcose en een echografie dien je niet eerst op consultatie te komen, hiervoor kan je rechtstreeks een afspraak maken. Voor alle andere onderzoeken dien je eerst op consultatie te komen, waar de verdere afspraken gemaakt worden en de voorbereiding uitgelegd wordt.

Locaties

Maria Middelares:

Indien je een ambulante afspraak hebt (geen dagkliniek) meld je je met je identiteitskaart aan via de e-kiosk in het atrium. Het Digestief Centrum bevindt zich op het gelijkvloers, gate F2b. Voor je in de wachtzaal (F2a) plaatsneemt, meld je je eerst aan in het secretariaat van het Digestief Centrum.

Medisch Centrum Maria Middelares Gentbrugge:

Indien je een ambulante afspraak hebt, meld je je met je identiteitskaart aan via de e-kiosk aan het onthaal. Het Digestief Centrum bevindt zich op het 1ste verdiep, meldpunt 32). Je mag plaatsnemen in de wachtzaal (wachtpunt 36) zonder je aan te melden aan het secretariaat.

Wat breng je mee?

  • Medicatielijst
  • Identiteitskaart
  • Eventueel verwijsbrief van de (huis)arts of verslagen van labo/radiologie.

Nuchter of niet?

Naar deze onderzoeken dien je nuchter te komen:

Naar onderstaande onderzoeken moet je niet nuchter komen:

  • Consultatie
  • Linker coloscopie

Opname

Opname

Locatie

De opnameafdeling van het Digestief Centrum bevindt zich op de 5de verdieping (D503) en is te bereiken via gate D.

Zaalronde

De artsen staan samen met het verpleegkundig team in voor jouw zorg. Iedere dag doet één van de vaste stafleden de zaalronde. Tijdens de zaalronde proberen we zoveel mogelijk informatie te verschaffen over jouw toestand. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen tijdens de zaalronde. Je kan de verantwoordelijke arts van de zaalronde ook telefonisch bereiken.

Vraag voor aanvullende informatie door de familie

Als je meer informatie wenst over een opgenomen familielid kan je de toerarts contacteren. Je kan hiertoe aanwezig zijn tijdens de zaalronde of je kan de toerarts telefonisch raadplegen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat op 09 246 71 00.

Communicatie met je huisarts

Je huisarts wordt zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden. Bij ontslag krijg je een voorlopige ontslagbrief mee, die je dan zo snel mogelijk bezorgt aan je huisarts. Nadien wordt door ons nog een definitieve en volledige ontslagbrief aan de huisarts bezorgd.

Operatie

Operatie

Soms wordt in onderling overleg met de abdominale chirurgen van Maria Middelares besloten tot een chirurgische ingreep. Hieronder geven we ter info een overzicht van de gemiddelde hospitalisatieduur per ingreep. De chirurg die de ingreep zal uitvoeren, zal je hier ongetwijfeld meer gepersonaliseerde informatie over geven tijdens een voorafgaande consultatie.

Type ingreepDuur operatieDuur ziekenhuisverblijfDuur werkonbekwaamheid
Appendectomie30 min.2-3dagen14 dagen
Cholecystectomie45 min.2 dagen3 weken
Nissen1 uur2 dagen3-4 weken
Electieve sigmoidectomie na diverticulitis2,5-3 uren7-10 dagen4-6 weken
Resectie coloncarcinoom2,5-3 uren7-10 dagen4-6 weken
Hernia inguinalis30 min. (unilateraal) 95 min. (bilateraal)1 overnachting3 weken

Kostprijs

Kostprijs

Als onderdeel van een sterk doorgedreven kwaliteitsbeleid streven we naar een gepaste transparantie.

De artsen van het Digestief Centrum zijn niet geconventioneerd. Dit houdt in dat we niet gebonden zijn aan de door het RIZIV vastgelegde tarieven voor medische prestaties.

Het door jou betaald tarief wordt steeds correct vermeld op het medisch getuigschrift voor de mutualiteit. Je hoeft ter plaatse niet te betalen. De rekening wordt opgestuurd naar het thuisadres.

Hieronder vind je een lijst van de meest voorkomende prestaties met de door ons gehanteerde tarieven voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming:

Ambulant

TariefRemgeld (= deel zelf te betalen)
Consultatie€62.38€29.82
Consultatie + echografie€103.19€30.08
Conultatie + echografie & fibroscan€138.19€65.08
Consultatie + maagonderzoek€202.23€36.28
Consultatie + linker coloscopie€113.77€35.64
Consultatie + behandeling aambeien€76.24€30.01

Dagkliniek

De hospitalisatie verzekering komt hier in principe in tussen, uiteraard afhankelijk van de individuele polis.

4-persoonskamergeen supplementen
2-persoonskamergeen supplementen
1-persoonskamermaximaal 150% supplement