AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Mondaandoeningen

Mondaandoeningen

Kleine ingrepen in de mond kunnen verricht worden onder lokale verdoving (anesthesie). Daarbij zal een spuitje met plaatselijke verdoving gebruikt worden, zoals bij de tandarts.

Indien het om een uitgebreide ingreep gaat, zal die onder algemene verdoving plaatsvinden. De chirurg zal dit uitvoerig met jou bespreken.

De meest voorkomende aandoeningen zijn:

  • Tandextracties
  • Kaakcysten
  • Wegname van een lip- of tongriempje
  • Wegname van verstopte speekselklieren (mucocoele) en stenen
  • Gebitssanering (oncologisch, cardiologisch, orgaantransplantatie …)
  • Weke delen biopten/excisies

Wijsheidstanden

Wijsheidstanden

Lees meer over wijsheidstanden.

Infecties en cystes

Infecties en cystes

Een infectie ter hoogte van het gezicht dient altijd goed opgevolgd te worden. Een infectie die niet tijdig behandeld wordt, kan immers evolueren tot een abces. Dit abces kan zich uitbreiden en systemische klachten veroorzaken. Het is dan ook belangrijk dat de arts de oorzaak en de ingangspoort van de infectie onderzoekt en in kaart brengt.

Meer informatie over cystes.

Tandimplantaten

Tandimplantaten

Lees hier meer over tandimplantaten.

Botopbouw

Botopbouw

Lees hier meer over botopbouw.

Aangezichtsfracturen

Aangezichtsfracturen

Elke kaakfractuur vereist een specifieke aanpak.

Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)

Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)

Lees hier meer over het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) en de mogelijke manieren van aanpak (Mandibulair repositie apparaat (MRA) en kaakcorrectie).

Mondkanker

Mondkanker

Lees hier meer over mondkanker.