AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Mandibulair repositie apparaat

Wat is het?

Wat is het?

Dit apparaat kan gebruikt worden bij de aanpak van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS). Met een mandibulaire repositie apparaat wordt de onderkaak naar voor gehouden tijdens de slaap, waardoor je minder zal snurken en het aantal apneus zal verminderen. Dit apparaat wordt op maat gemaakt en individueel aangepast aan de patiënt.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024