AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Ademhalingsgebonden slaapproblemen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een veelvoorkomend slaapprobleem is het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) en komt voor bij 2 tot 4% van de bevolking. Hierbij wordt de luchtweg tijdens de slaap afgesloten doordat de spieren in de keelholte verslappen. OSAS gaat bijna altijd gepaard met snurken, waarbij de partner vaak adempauzes vaststelt.

Symptomen

De symptomen 's nachts zijn:

 • wakker schieten met verstikkingsgevoel
 • doorslaapproblemen
 • nachtelijk zweten
 • frequent opstaan om te plassen
 • hoofdpijn bij het ontwaken

De symptomen overdag zijn:

 • slaperigheid
 • geheugen- en concentratiestoornissen
 • gedragsverandering
 • seksuele problemen

Risicofactoren

De voornaamste risicofactoren bij ademhalingsgebonden slaapproblemen zijn:

 • hart- en vaatziekten
 • diabetes
 • obesitas

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Patiënten bij wie slaapapneu vermoed wordt op basis van de aangehaalde klachten, komen veelal eerst bij de pneumoloog terecht.

In de meeste gevallen zal een slaaponderzoek in het slaaplabo aangewezen zijn.

Behandeling

Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) kan op verscheidene manieren aangepakt worden.

De oorzaak van obstructief slaapapneu is een te nauwe luchtweg. Dat kan veroorzaakt worden door een ongunstige anatomie van de kaken, uitgesproken tonsilhypertrofie of overgewicht. Bij 70 % van de patiënten spelen meerdere factoren een rol.

Bij een matige tot ernstige OSAS is CPAP (continue positieve drukbeademing) de gouden standaard. Bij lichtere vormen word je doorverwezen voor verder onderzoek.

Afhankelijk van waar het probleem zich situeert, wordt een andere behandeling voorgesteld:

Interessante link:

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith, Dr. Lamont Jan