Wat is het?

  • Bij bepaalde groeistoornissen van het gelaat is een kaakcorrectie nodig, naast orthodontie. Hierbij worden de bovenkaak, onderkaak en/of kin verplaatst. Dit noemt men een gecombineerde orthodontisch-orthognathische ingreep. De behandelende orthodontist en de kaakchirurg bespreken dit samen uitvoerig.
  • Bij bepaalde patiënten kan een groeistoornis van de onderkaak aan de oorsprong van het obstructief slaapapneuprobleem liggen. Ook hier kan een kaakcorrectie nodig zijn. Dit zal vooraf uitvoerig besproken en gepland worden.

Centra & specialisaties

Stomatologie en maxillofaciale chirurgie

Laatste publicatiedatum: 05/02/2021
Verantwoordelijk auteur: Dr. Borghgraef Kristin