AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Wat en waarom?

Wat en waarom?

Een afwijkende relatie tussen de boven- en de onderkaak kan op (korte) termijn leiden tot moeilijkheden met het kauwen en afbijten van voedsel. Soms kan er ook een impact zijn op spraak en ademhaling. Een kaakcorrectie kan hier een oplossing bieden.

Dankzij een kaakcorrectie is het mogelijk om meer harmonie te brengen in het gelaat, met wegwerken van asymmetrie en een correctie van de kaaklijn en kinprojectie.

Een kaakcorrectie is een operatieve correctie van het aangezichtsskelet (kaakbeenderen), waarbij een normale relatie gemaakt wordt tussen de boven- en onderkaak onderling én tussen de kaakbeenderen en de rest van de schedel. Daarbij worden de beet en de stand van de tanden ten opzichte van elkaar (occlusie) gecorrigeerd. Tot slot wordt gestreefd naar een meer harmonieus profiel van het gelaat en het opheffen van eventuele asymmetrie.

Wanneer?

Wanneer?

Een kaakcorrectie gebeurt bij de meeste patiënten in combinatie met een orthodontische behandeling. De heelkundige correctie volgt dan op een orthodontische voorbereiding, meestal op basis van een vaste beugel. Je orthodontist kan je adviseren over op welke leeftijd je de behandeling best start, aangezien dit voor iedereen anders is.

Een overzicht van mogelijke correcties

Een overzicht van mogelijke correcties
BotankerBovenkaakverbreding
BovenkaakcorrectieKincorrectie
Boven- en onderkaakcorrectieOnderkaakcorrectie

Voor de operatie (preoperatief)

Voor de operatie (preoperatief)

Work-Up sessie

Bij de meeste patiënten bereidt de orthodontist het gebit voor, alvorens de operatieve kaakcorrectie kan plaatsvinden. Een beugel bereidt de tandenboog in boven- en onderkaak voor op de heelkundige verplaatsing van het kaakbeen.

Voor een optimaal resultaat (correcte beet, corrigeren van asymmetrie in het gelaat, project van kin en kaaklijn) dient de impact van de kaakcorrectie correct ingeschat te worden. Dat gebeurt aan de hand van een uitgebreide en individuele preoperatieve analyse. De chirurg verzamelt de nodige patiëntgebonden metingen en informatie tijdens een uitgebreide Work-Up sessie. Het gaat dan om de volgende gegevens:

  • een digitale klinische fotoreeks
  • uitgebreide klinische metingen van het individuele gelaat en gebit
  • 3D-beeldvorming van de schedel op basis van een specifieke CT-scan
  • afdrukname van het gebit (gedigitaliseerd).

Deze informatie wordt samengebracht in professionele 3D-software, die toelaat de ingreep tot in detail te plannen en te simuleren. De chirurg zal vanuit zijn/haar expertise de uiteindelijke planning bepalen.

De Work-Up sessie, de verwerking nadien en de uiteindelijke planning aan de hand van gespecialiseerde software, nemen meerdere uren in beslag.

3D-planning

Gespecialiseerde professionele software (IPS case designer) laat toe om een gedetailleerde driedimensionale planning van de kaakcorrectie te maken. De beet, de kaakverplaatsing en de veranderingen van het gelaat worden daarbij gesimuleerd en in beeld gebracht. Zo kan de chirurg tot een ideaal resultaat komen, afgestemd op elke individuele patiënt. De software zorgt er ook voor dat het verwachte resultaat al voor de operatie aan de patiënt kan getoond worden.

Na de operatie (postoperatief)

Na de operatie (postoperatief)

Na de operatieve kaakcorrectie word je de eerste zes weken nauw opgevolgd door je chirurg.

Na zes weken is het bot van de kaken opnieuw genezen en gaat de orthodontist verder aan de slag om de correctie van de beet af te werken. De chirurg ziet je nog een paar keer op langere termijn om het uiteindelijke resultaat te evalueren.

Tijdens de consultaties voor de ingrepen krijg je alle nodige info over de zaken die belangrijk zijn in de periode na de ingreep (bv. voeding, koeling en pijnmedicatie).