Stomatologie en maxillofaciale chirurgie

Stomatologie en maxillofaciale chirurgie

Stomatologie is ook gekend als mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Dit specialisme houdt zich bezig met de diagnostiek en de behandeling van aandoeningen of afwijkingen aan het mond-, kaak- en aangezichtsgebied.

Tijdens de overgangsfase van de coronapandemie, dienen wij onze consultaties en ingrepen meer te spreiden om de veiligheid van eenieder zoveel mogelijk te garanderen. Hierdoor zullen we minder patiënten kunnen zien en behandelen. Wij zullen nog steeds prioriteiten moeten stellen aan urgenties. We volgen hiermee de richtlijnen binnen onze vakgroep op. Bepaalde niet-dringende pathologie kan nog niet gezien of behandeld worden. Dank om hiermee rekening te houden.

Onze troeven

  • Kwaliteit van zorg en tevredenheid van de patiënt staan voorop
  • Multidisciplinaire samenwerking met verwijzende tandartsen, huisartsen en andere specialisten

Over ons

Speerpunten van onze dienstverlening zijn:

  • mondziekten en mondheelkunde (bv. ingesloten wijsheidstanden, wortelpuntontstekingen)
  • tandimplantaten (solitaire tandvervanging, gedeeltelijk of volledig gebitsherstel)
  • botopbouw
  • kaak- en aangezichtstraumatologie
  • kaak- en aangezichtsoperaties (kaakosteotomie)
  • speekselklieraandoeningen
  • de behandeling van aangezichts-, hals- en mondtumoren in nauwe samenwerking met de hoofd -en halschirurgen

We werken maximaal multidisciplinair samen met verscheidene andere disciplines. De zorgkwaliteit en tevredenheid van de patiënt staan steeds voorop.

Over ons

Maak een afspraak met een van onze specialisten

Raadplegingen gebeuren steeds na telefonische afspraak via 09 246 81 00 of via secretariaat.stomatologie@azmmsj.be.