AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

De dienst stomatologie en maxillofaciale chirurgie werkt multidisciplinair samen met andere artsen en diensten. De expertise van de dienst stomatologie is aangewezen bij de behandeling van bepaalde aandoeningen of ingrepen.

Tandarts

Tandarts

De tandarts speelt een centrale rol in de detectie van orale aandoeningen. Tijdens het jaarlijks mondonderzoek kunnen problemen besproken worden en indien nodig zal hij/zij je verder verwijzen voor bijkomend onderzoek. Er vindt hierbij een nauwe communicatie plaats tussen tandarts en de kaakchirurg.

Huisarts

Huisarts

De huisarts is de sleutelfiguur in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij/zij is een belangrijke schakel tussen patiënt en kaakchirurg, en zal doorverwijzen voor bijkomend advies.

Oncoloog

Oncoloog

Bij bepaalde oncologische behandelingen is een voorafgaand mondonderzoek nodig om latere problemen te vermijden. Oncologische medicatie kan de immuniteit verlagen, waardoor infecties in de mond kunnen opflakkeren.

Raadpleeg hier de website van de dienst GeIntegreerd Kankercentrum Gent.

Cardioloog

Cardioloog

Bacteriën uit de mond kunnen een risico vormen bij hartpatiënten. Deze kiemen kunnen zich via de bloedbaan verspreiden en zich op beschadigde hartkleppen vastzetten. De cardioloog zal dit, indien nodig, met jou bespreken en je doorverwijzen.

Orgaantransplantatie

Orgaantransplantatie

Patiënten die in aanmerking komen voor een orgaantransplantatie worden vaak doorgestuurd voor een mondonderzoek. Transplantatiepatiënten krijgen medicatie die de eigen immuniteit onderdrukken, om zo orgaanafstoting te voorkomen. Een patiënt dient dus infectievrij te zijn voor de aanvang van de behandeling.

Neus, keel en oor (NKO)

Neus, keel en oor (NKO)

Door de nabije ligging van de tandwortels en de maxillaire sinus kunnen infecties van de gebitselementen soms sinusitisklachten veroorzaken. Ook andere aandoeningen, zoals mondkanker, worden in onderling overleg en samenwerking met de neus-, keel- en oorarts aangepakt.

Raadpleeg hier de website van de dienst Neus-, keel- en oorziekten.