AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

In-Team

Wat is het?

Wat is het?

Seksualiteit is voor velen een belangrijk onderdeel van hun leven. Wanneer het moeilijk gaat op seksueel vlak, heeft dat vaak een weerslag op het dagelijks leven en op de partnerrelatie. Zo kunnen seksuele problemen leiden tot onzekerheden, gevoelens van minderwaardigheid of onvrede met zichzelf of met de relatie. Toch is het bespreken van seksuele problemen niet makkelijk en vormen gevoelens van schaamte vaak een rem.

Communicatie over seksualiteit en intimiteit is geen evidentie. Vaak heerst hier nog een taboe over. Seksualiteit en intimiteit worden beïnvloed door een samenspel van lichamelijke, psychologische, relationele, sociale en culturele factoren. Deze factoren kunnen mogelijk bijdragen tot seksuele zorgen. Dat kan een impact hebben op je levenskwaliteit. Er bestaan dan ook veel redenen waarom je contact kan opnemen met een seksuoloog, als koppel of alleen.

Bij In-Team kan je rekenen op professionaliteit, laagdrempeligheid en respect voor je privacy.

Als team bieden we een multidisciplinaire aanpak, waarbij we steeds op zoek gaan naar de behandeling die het best bij jou of bij jullie past.

Veelvoorkomende seksuele problemen

Veelvoorkomende seksuele problemen
 • Verschil in seksueel verlangen
 • Opwindingsproblemen
 • Orgasmeproblemen
 • Pijn bij het vrijen
 • Seksuele moeilijkheden door ziekte, medicatie, medische interventies, na een bevalling of een ongeval
 • Seksueel trauma
 • Kinderwens en seksualiteit
 • Seksualiteit na menopauze

Voor een aantal specifieke situaties geven we er de voorkeur aan om door te verwijzen omdat er centra in de buurt zijn die door hun expertise beter geplaatst zijn (bv. Het Centrum voor seksuologie en gender van UZ Gent). Concreet gaat het over de volgende onderwerpen:

 • seksuele voorkeuren (parafilie)
 • seksuele oriëntatie
 • genderidentiteitsproblemen

Ons hulpaanbod

Ons hulpaanbod

Voor iedere hulpvraag bieden wij graag zorg op maat. We staan in voor diagnostiek, advies en behandeling. Ons behandelingsaanbod bestaat uit individuele gesprekstherapie, partnerrelatietherapie, sekstherapie, bekkenbodemtherapie en medicamenteuze behandeling.

 • Binnen individuele gesprekstherapie is het mogelijk je zorgen of problemen over seksualiteit en seksualiteitsbeleving te bespreken.
 • Partnerrelatietherapie heeft betrekking op beide partners met elk hun seksualiteits- en relationele beleving. Tijdens gesprekken voorzien we tijd en ruimte voor de persoonlijke beleving van iedere partner. Daarnaast schenken we aandacht aan de communicatie tussen de betrokkenen.
 • Sekstherapie is een specifieke vorm van gesprekstherapie, waarbij psycho-educatie een belangrijke rol inneemt. Heel vaak kan het al veel rust brengen wanneer je goed en correct geïnformeerd bent. Daarnaast kunnen er ook huiswerkopdrachten meegegeven worden, waarbij stapsgewijs eventuele struikelblokken, blokkades of remmingen worden besproken. Tot slot kan sekstherapie ook leiden tot een bredere vorm van psychotherapie, doordat eerder individuele of relationele zorgen aan de basis liggen van de aanmeldingsklacht.
 • Bekkenbodemtherapie bestaat uit het aanleren van een goede controle over de bekkenbodemspieren, waarbij er inzicht wordt gegeven in de problematiek en de werking van de bekkenbodemspieren. Deze spiergroep is onder andere belangrijk voor het afsluiten van onze blaas, maar speelt ook een rol bij geslachtsgemeenschap en bij het orgasme. Bekkenbodemtherapie is een individueel traject op maat van de patiënt, waar ook de partner bij betrokken kan worden.
 • Een medicamenteuze behandeling is een mogelijke aanvulling op de vormen van therapie.

In-Team

In-Team

Voor iedere hulpvraag bieden wij graag zorg op maat. Hiervoor wordt multidisciplinair samengewerkt tussen ons centrum In-team en de diensten gynaecologie en urologie. In-team zelf bestaat uit twee seksuologen en twee bekkenbodemkinesitherapeuten.

Brochures

Brochures

Meer info vind je in onderstaande brochures.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024