AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Psychologie

Psychologie

AZ Maria Middelares heeft altijd veel aandacht besteed aan psychologische ondersteuning binnen de zorg voor onze patiënten. Als antwoord op de groeiende vraag van de laatste jaren, is het aantal psychologen binnen ons ziekenhuis dan ook sterk toegenomen. Onze psychologen richten zich op diagnostiek, begeleiding en therapie van patiënten. Ze adviseren hierover naar andere artsen en hulpverleners.

Onze troeven

  • GezondheidsZorg met een Ziel
  • Psychologische ondersteuning binnen een multidisciplinaire werking
  • Meerwaarde voor onze patiënten én hun omgeving

Over ons

De dienstverlening van onze psychologen gebeurt binnen een multidisciplinaire werking: er zijn specifieke samenwerkingsverbanden met de verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis. Nadruk binnen de (conventie)werking ligt op het raadplegen en de diagnose van opgenomen patiënten op vraag van de behandelend ziekenhuisartsen.

Daarnaast wordt tijd vrijgemaakt voor ambulante raadplegingen (binnen nazorg of doorverwijzing) en ambulante diagnostische onderzoeken, telkens op vraag van de artsen van ons ziekenhuis. Op die manier proberen we een meerwaarde te bieden bij de behandeling of begeleiding van onze patiënten en hun omgeving.

Over ons

Maak een afspraak met een van onze specialisten