AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Psychologie

Praktisch

Consultatie

Consultatie

Onze psychologen worden geconsulteerd op doorverwijzing van de behandelend arts of van een andere hulpverlener in overleg met de behandelend arts. Ze zijn dan ook specifiek gelinkt aan bepaalde afdelingen binnen onze ziekenhuizen. De volgende specialisaties kunnen je doorverwijzen naar een psycholoog:

 • Cardiologie en cardiorevalidatie
 • Diabetes
 • Eerstelijnspsychologie volwassenen, kinderen, jongeren
 • Eerstelijnspsychologie perinataal (de gehele periode van de zwangerschap tot een tijd na de bevalling)
 • Geriatrie (kliniek, interne liaison, dagziekenhuis, cognitieve rehabilitatie)
 • Kraamkliniek (fertiliteit)
 • Neurologie, neurochirurgie, neurorevalidatie (zenuwen)
 • NKO
 • Obesitas (overgewicht)
 • Oncologie en oncorevalidatie (kanker)
 • Palliatieve zorg (levenseinde)
 • Pediatrie
 • Pijnrevalidatie
 • Psychiatrie
 • Rookstopbegeleiding
 • Rugschool
 • Seksuologie
 • Slaap

De psychologen worden ook ingeschakeld in multidisciplinaire teams die rond onze patiënten ontstaan. Daarin brengen ze verslag uit over de psychische aspecten van ziek zijn.

Terugbetaling

Terugbetaling

Psychologische dienstverlening is voor een aantal patiënten inbegrepen in de globale dienstverlening van onze ziekenhuizen. Dat is het geval voor patiënten die opgenomen werden in de context van psychiatrie, pediatrie, oncologie en interne liaison geriatrie.

Voor cardiorevalidatie geldt psychologische dienstverlening niet enkel voor opgenomen patiënten, maar ook bij ambulante nazorg tijdens de revalidatieperiode. Ook voor palliatieve patiënten wordt er psychologische dienstverlening voorzien. Voor eerstelijnspsychologie (consulten/groepsaanbod) is een terugbetalingssysteem voorzien via conventie (overheid).

Voor alle andere patiënten wordt bij psychologische tussenkomst, diagnostiek en/of begeleiding/therapie een raadpleging aangerekend door het ziekenhuis. Rookstoppatiënten krijgen sinds 1 oktober 2009 een gedeeltelijke terugbetaling via het ziekenfonds. Verschillende ziekenfondsen hebben ondertussen de intentie om ook voor andere patiënten, vooral kinderen en jongeren onder de 18 jaar, een financiële tegemoetkoming te voorzien binnen bepaalde voorwaarden.