Cardiologie

Cardiologie

Voor hart- en vaatproblemen kan je terecht bij de dienst cardiologie. Als onderdeel van het Hartcentrum van AZ Maria Middelares werken we nauw samen met de diensten cardiochirurgie en anesthesie. Ook met je huisarts stemmen we regelmatig af, zodat alles zo vlot mogelijk verloopt.

Onze troeven

  • Kwalitatief hoogstaande zorg
  • Nauwe samenwerking met verschillende specialismen
  • Alle moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden

Over ons

Het Maria Middelares Hartcentrum Gent is opgericht in 1992 en uitgegroeid tot een afdeling waar alle deelspecialismen van de cardiologie vertegenwoordigd zijn. Het hartcentrum biedt kwalitatief hoogstaande medische zorg in nauwe samenwerking met de dienst cardiochirurgie, dienst anesthesie en andere cardiologische groepen uit de regio. Frequent overleg en een goede samenwerking is essentieel om als centrum kwaliteitsvolle behandeling aan te bieden.

Op dit moment zijn zowat alle moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden voorhanden in ons centrum.

Door de vele verwijzingen naar het Maria Middelares Hartcentrum Gent zijn de artsen ervaren in het uitvoeren van de technische handelingen. De grote aantallen aan complexe procedures garanderen een optimale kwaliteit. Er worden jaarlijks meer dan 2000 hartkatheterisaties, 600 hartoperaties en 250 pacemaker- en defibrillatorimplantaties uitgevoerd.

Het Hartcentrum Maria Middelares wil zich echter niet beperken tot het leveren van goede zorg, maar is eveneens betrokken bij:

  • de opleiding van cardioloog-assistenten en revalidatieartsen,
  • wetenschappelijk onderzoek,
  • informatie- en kennisdoorstroming naar verwijzers en huisartsen door middel van symposia en bijscholingen,
  • de huisarts die een belangrijke rol speelt in de behandeling van de patiënt en actief betrokken wordt bij het zorgtraject.
Over ons

Laatste nieuws

Meer nieuws