AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Cardiologie

Revalidatie

Werd je opgenomen voor coronair lijden, hartfalen of cardiale heelkunde? De cardioloog zal je uitnodigen om deel te nemen aan onze hartrevalidatie. Verschillende zorgverleners zullen je bijstaan, elk met hun eigen expertise, zodat je zo snel als mogelijk je werk en hobby’s opnieuw kan opnemen. Met de hartrevalidatie willen we je ook mee motiveren om een gezonde levenswijze aan te nemen. Dat kan gaan om meer beweging, gezonde voeding, minder stress of een rookstop. Zo kun je het risico op nieuwe hartproblemen verminderen.

Hospitalisatiefase

Hospitalisatiefase

Om het ambulante revalidatieprogramma te starten, dient de aanvraag ingediend te worden tijdens de hospitalisatie. De kinesitherapeut of sociaal assistent die je bezoekt op de kamer brengt dat mee in orde. Bij ontslag krijg je de afspraak mee voor de eerste revalidatiesessie. Op de kamer start je ook al met lichte oefeningen.

Ambulante fase

Ambulante fase

De ambulante revalidatie bestaat uit 45 sessies die, binnen een periode van 6 maanden, samengesteld worden volgens jouw noden. Zo zorgt het hartrevalidatieprogramma niet alleen voor een verbetering van de inspanningscapaciteit, maar ook voor een preventieve aanpak van de risicofactoren.

Je kan een beroep doen op vrijwilligersvervoer naar de revalidatiesessies als je zelf niet kan of mag rijden met de wagen en niemand in je omgeving je kan brengen. De verantwoordelijke van de sociale dienst kan je helpen om dit te in orde te brengen. Bovendien kan je met een vervoerattest een financiële tussenkomst ontvangen van het ziekenfonds.