Als je werd opgenomen voor coronair lijden, hartfalen of cardiale heelkunde word je door de cardioloog uitgenodigd om deel te nemen aan onze hartrevalidatie. Hierbij willen zorgverleners van verschillende disciplines je helpen zodat je zo snel als mogelijk werk en hobby’s opnieuw kan opnemen. Bovendien willen we je met de hartrevalidatie ook motiveren om een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging, gezonde voeding, minder stress en door te stoppen met roken. Zo kun je je risico op nieuwe hartproblemen verminderen.

Hospitalisatie fase

Hospitalisatie fase

Om het ambulante revalidatieprogramma te starten moet een aanvraag ingediend worden tijdens de hospitalisatie. Deze papieren worden in orde gebracht door de kinesitherapeut of sociaal assistent die jou bezoekt op de kamer. Bij ontslag krijg je dan een afspraak mee voor de eerste revalidatie sessie. Op de kamer start je ook al met lichte oefeningen.

Ambulante fase

Ambulante fase

De ambulante revalidatie bestaat uit 45 sessies die (binnen een periode van 6 maanden) kunnen samengesteld worden volgens jouw noden. Zo zorgt het hartrevalidatieprogramma niet enkel voor een verbetering van de inspanningscapaciteit maar ook voor een preventieve aanpak van de risicofactoren.

Je kan een beroep doen op vrijwilligersvervoer naar de revalidatiesessies als je zelf niet kan of mag rijden met de wagen en niemand in je omgeving je kan brengen. De verantwoordelijke van de sociale dienst kan je helpen om dit te in orde te brengen. Bovendien kan je met een vervoerattest een financiële tussenkomst ontvangen van de mutualiteit.