AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Als na de consultatie en eventuele verdere onderzoeken blijkt dat een ziekenhuisopname nodig is, wordt hiervoor samen met de secretariaatsmedewerker een geschikte planning opgesteld.

Op welke afdeling zal je verblijven?

Afhankelijk van je aandoening en de praktische planning kom je op een van de volgende afdelingen terecht:

Brochures

Brochures