AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Cardiologie

Ziekenhuisopname

Als na de consultatie en eventuele verdere onderzoeken blijkt dat een ziekenhuisopname nodig is, wordt hiervoor samen met de secretariaatsmedewerker een geschikte planning opgesteld.

Op welke afdeling zal je verblijven?

Afhankelijk van je aandoening en de praktische planning:

AZ Maria Middelares in Gent

AZ Sint-Vincentius Deinze

Brochures

Brochures