AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Artsen

In ons team is elke cardioloog gespecialiseerd in bepaalde hart- en vaatziekten. Dat betekent dat bepaalde technische handelingen of complexe behandelingen met medicijnen gecentraliseerd worden bij één of twee teamleden. Als je een afspraak maakt, hoef jij of je huisarts hier uiteraard geen rekening mee te houden. Waar nodig zal de cardioloog je doorverwijzen naar een collega-specialist.

Alle artsen zijn aangesloten bij de collectieve polis van het ziekenhuis en erkend door de Orde van Geneesheren.

Medisch diensthoofd: Dr. Frank Provenier

Medewerkers

Het Maria Middelares Hartcentrum Gent bestaat uiteraard niet alleen uit artsen. Ook de medisch secretaressen, het verpleegkundig personeel van de polikliniek en de hartkatheterisatie, de hartfalenverpleegkundige, de studiecoördinator en de assistenten dragen allen bij tot de goede werking van de dienst.

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.