Artsen

Bij AZ Maria Middelares heeft elke cardioloog zich verder gespecialiseerd in bepaalde hart- en vaatziekten. Dat betekent dat bepaalde technische handelingen of complexe behandelingen met medicijnen gecentraliseerd worden bij één of twee teamleden. Als je een afspraak maakt, hoef jij of je huisarts hier uiteraard geen rekening mee te houden. Waar nodig zal de cardioloog je doorverwijzen naar een collega-specialist.

Alle artsen zijn aangesloten bij de collectieve polis van het ziekenhuis en erkend door de Orde van Geneesheren.

Medisch diensthoofd: Dr. Frank Provenier

Toegelaten artsen

De toegelaten arts-specialist is geen vast staflid in het AZ Maria Middelares, maar werkt op basis van zijn bijzondere expertise samen met het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

Medewerkers

Het Maria Middelares Hartcentrum Gent bestaat uiteraard niet enkel uit artsen. Ook de medische secretaressen, het verplegend personeel van de polikliniek en de hartkatheterisatie, de hartfalen verpleegkundige, de studiecoördinator en de assistenten dragen allen bij tot de goede werking van de dienst.