AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Hartcentrum

Hartcentrum

Afdelingen en specialisaties

In het Hartcentrum Maria Middelares slaan cardiologen, cardiochirurgen en anesthesisten de handen in elkaar. We voorzien zowat alle moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Onze artsen worden vakkundig bijgestaan door een multidisciplinair team van assistenten, verpleegkundigen van de polikliniek en de hartkatheterisatie, verpleegkundigen hartfalen, de studiecoördinator en de medisch secretariaatsmedewerkers. Zij dragen allen bij tot de goede werking van de dienst. Door een goede samenwerking en overleg tussen de verschillende betrokken zorgverleners willen wij een kwaliteitsvolle continue opvolging verzekeren.

Onze artsen hebben een grote ervaring in het uitvoeren van technische handelingen. De vele complexe procedures staan garant voor een optimale kwaliteit.

Daarnaast dragen we bij aan:

  • de opleiding van cardioloog-assistenten en revalidatieartsen
  • wetenschappelijk onderzoek
  • informatie- en kennisdoorstroming naar verwijzers en huisartsen door de organisatie van symposia en bijscholingen

Het Hartcentrum Maria Middelares bestaat sinds 1992 en stelt samenwerking, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis, centraal.

Onze troeven

  • 2 000 hartkatheterisaties
  • 600 hartoperaties
  • 250 pacemaker- en defibrillatorimplantatie