AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Kleplijden

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Het hart heeft vier hartkleppen: de aortaklep, mitralisklep, pulmonalisklep en tricuspidalisklep.

Linkerzijde:

 • De mitralisklep bevindt zich tussen de linker kamer (ventrikel) en de voorkamer (atrium). Ze zorgt voor de bloedstroom van de voorkamer naar de kamer.
 • De aortaklep leidt het bloed uit de linker kamer naar de aorta. Het zuurstofrijk bloed wordt via de aorta naar het volledige lichaam gebracht.

Rechterzijde:

 • De tricuspidalisklep bevindt zich tussen de rechter voorkamer en de kamer. Ze stuurt het bloed van de rechter voorkamer naar de rechter kamer.
 • De pulmonalisklep bevindt zich tussen de rechter kamer en de longslagader. Ze verzorgt de bloedstroom van zuurstofarm bloed vanuit de rechter kamer naar de longen.

Door tijdig te openen en te sluiten zorgen de hartkleppen ervoor dat het bloed in de juiste richting stroomt. Als één of meerdere van deze hartkleppen faalt, kan het bloed niet meer goed rond gepompt worden. Dit heet kleplijden.

De falende klep kan vernauwd zijn (minder bloed doorlaten) of lekken (bloed stroomt terug).

Symptomen

Bij kleplijden ontstaan symptomen dikwijls pas in een gevorderd stadium. Vele mensen hebben initieel geen of weinig klachten.

Mogelijke symptomen zijn:

 • kortademigheid
 • pijn of benauwd gevoel op de borst
 • duizeligheid (soms flauw vallen) bij inspanning
 • vochtophoping in de benen
 • hartkloppingen
 • vermoeidheid

Oorzaken

Kleplijden kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn:

 • verkalking of degeneratie naarmate je ouder wordt
 • aangeboren defecten (bijvoorbeeld: bicuspide aortaklep)
 • bindweefselziekten (bijvoorbeeld: Syndroom van Marfan)
 • hartinfarct
 • infectie
 • trauma
 • medicatie/drugs
 • andere

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De werking van de hartkleppen kan op verschillende manieren onderzocht worden:

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van meerdere factoren, maar wordt vooral in functie van de aard van de hartklep en afwijking bepaald.

Medicatie

Met behulp van medicatie kunnen hartkleppen niet hersteld worden. Wel kunnen de klachten, zoals kortademigheid en/of hartkloppingen, dikwijls (tijdelijk) gecontroleerd of onderdrukt worden. De medicatie zorgt ervoor dat je hart minder hard hoeft te werken.

Openen of dilateren van de hartklep

Tijdens een hartkatheterisatie kan een vernauwde (verkalkte) klep opgerekt worden met behulp van een ballon. Soms is deze behandeling echter slechts tijdelijk en zal de ziekte terugkomen als er geen definitieve behandeling volgt.

Ballondilatatie is de minst ingrijpende techniek om een vernauwde (meestal verkalkte) hartklep te behandelen, maar is daarom zeker niet altijd de eerste optie als behandeling. Je cardioloog kan bepalen of dit voor jou de aangewezen behandeling is.

Herstellen of vervangen van de hartklep

 • Chirurgische ingreep

De hartchirurg kan de falende klep herstellen of vervangen. Als een klep vervangen wordt, kan de kunstklep biologisch of mechanisch zijn. De keuze wordt hoofdzakelijk bepaald door de leeftijd van de patiënt.

Ongeveer 15 tot 20 % van de patiënten met aortaklepstenose komt niet in aanmerking voor een chirurgische ingreep omdat ze te oud zijn, een ernstige bijkomende ziekte hebben of vroeger al een behandeling gehad hebben. Bij deze patiënten kan sinds enkele jaren een aortaklepoperatie via de lies uitgevoerd worden.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank