AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Echocardiografie via de borstkas

Wat is het?

Wat is het?

Een echocardiografie is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en het functioneren van het hart onderzocht wordt. Dit onderzoek geeft informatie over de afmetingen van de verschillende kamers van het hart, de wand- en klepbewegingen en over eventuele afwijkingen.

De geluidsgolven worden uitgezonden en ontvangen door een transducer of echo-probe. Door weerkaatsing van de geluidsgolven ontstaat er een bewegend beeld van het hart en de hartkleppen. Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan er een 2 of 3-dimensioneel beeld gevormd worden.

Gelijktijdig aan de echocardiografie wordt een doppler meting uitgevoerd. Hiermee wordt de bloedstroomsnelheid over de verschillende hartkleppen gemeten.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Een bijzondere voorbereiding is niet nodig. Nadat je je bovenlichaam hebt ontbloot, ga je liggen op een behandeltafel. Met behulp van 3 elektrodes op de borst zal het hartritme worden gevolgd. Om het hart goed in beeld te brengen, wordt er jou gevraagd om op de linkerzij te gaan liggen. Het lokaal wordt verduisterd zodat de cardioloog het echocardiografiebeeld best kan beoordelen.

Onderzoek

Om een goede geleiding van de geluidsgolven mogelijk te maken, wordt er een koude gel op de borst aangebracht. De echo-probe wordt op verschillende plaatsen op de borstwand geplaatst om het hart van alle kanten te kunnen bekijken. Soms kan jou gevraagd worden om tijdens het onderzoek de adem enkele seconden in te houden. Het onderzoek is niet pijnlijk en het enige wat je merkt zijn de trillingen die veroorzaakt worden door de echo-probe.

Het onderzoek neemt maximaal 30 minuten in beslag. Aan een echografie van het hart via de borstkas zijn geen risico’s verbonden en er is geen bijzondere nazorg nodig.

Resultaat

Resultaat

Op het einde van de consultatie zal de cardioloog de bevindingen van de echografie met jou bespreken, net als de mogelijke wijzigingen in behandeling die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank