AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Echocardiografie via de slokdarm

Wat is het?

Wat is het?

Een echocardiografie via de slokdarm laat toe om het hart meer gedetailleerd in beeld te brengen. Daarvoor wordt, doorgaans onder plaatselijke verdoving, een slangetje, de endoscoop, in de slokdarm ingebracht. Dit is een flexibele slang van één cm doorsnede.

In sommige gevallen wordt er contrastvloeistof toegediend via een infuus in de arm om te kijken of er een doorgang is tussen de rechter- en linkervoorkamer (atrium).

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Voor het onderzoek is het nodig dat je nuchter bent. Dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten, minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Je mag wel nog je gebruikelijke geneesmiddelen innemen met een slokje water.

Indien je een gebitsprothese hebt, zal gevraagd worden om deze voor het onderzoek uit te doen.

Om complicaties te vermijden, vragen wij jou ons te verwittigen wanneer je:

  • zwanger bent.
  • eerdere operaties/bestraling van mond, keel, slokdarm of maag hebt ondergaan.
  • een allergie, overgevoeligheid of intolerantie hebt (bijvoorbeeld voor latex, Xylocaïne … ).
  • stollingsproblemen hebt of bloedverdunners neemt (bijvoorbeeld Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Aspirine, Efient®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® … ).
  • epilepsie of diabetes hebt.

Onderzoek

Onderzoek met plaatselijke verdoving van de keel

Je neemt plaats op een onderzoekstafel en gaat op de linkerzijde liggen. Jouw keel wordt verdoofd met een spray en er worden elektroden geplaatst op de borstwand om het elektrocardiogram te registreren. Indien nodig krijg je een infuus in de arm voor het toedienen van contrastvloeistof.

De endoscoop wordt met een speciaal glijmiddel ingesmeerd. Vervolgens brengt de cardioloog de endoscoop voorzichtig in je mond. De cardioloog zal je vragen om heel goed te slikken, waardoor de endoscoop in de slokdarm terecht komt. Het is belangrijk dat je tijdens het onderzoek rustig door je neus blijft ademen. Via het beeldscherm worden de fijnere hartstructuren zichtbaar gemaakt.

Onderzoek onder algemene verdoving

Uitzonderlijk kan het onderzoek onder algemene verdoving worden uitgevoerd. Dit vereist een opname via het dagziekenhuis. De verdoving wordt uitgevoerd door de anesthesist via een infuus in de arm. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd zoals hierboven beschreven.

Het onderzoek gebeurt in het echocardiografielab, voorzien van alle noodzakelijke anesthesie-apparatuur en endoscopiemateriaal. Je ontwaakt in het echocardiografielab. Nadien word je voor verdere opvolging naar het cardiologisch dagziekenhuis gebracht.

Nazorg

Onderzoek met plaatselijke verdoving van de keel

Omdat je keel verdoofd is, moet je na het onderzoek wachten met eten en drinken omdat je je zou kunnen verslikken. Ongeveer anderhalf uur na het onderzoek kan je voorzichtig proberen om een slokje water te drinken.

Onderzoek onder algemene verdoving

Als je voor algemene verdoving kiest, mag je niet alleen met je voertuig naar huis en ben je één dag werkonbekwaam. Plan na het onderzoek geen belangrijke activiteiten. Je concentratie en beoordelingsvermogen kunnen verminderd zijn.

Neem contact met ons op als je na het onderzoek verontrustende klachten hebt zoals aanhoudende hevige pijn, koorts, aanhoudende bloeding ...

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Onderzoek met plaatselijke verdoving van de keel

Bij gebruik van een lokale keelspray maak je het onderzoek bewust mee. Soms treden hierbij lichte wurg- of braakneigingen op. Na het onderzoek kan je keel een tijdje geïrriteerd zijn.

Onderzoek onder algemene verdoving

  • Na het onderzoek kan je keelirritatie, milde sufheid of draaiingen vertonen ten gevolge van de anesthesie. Verwikkelingen van deze procedure zijn zeldzaam.
  • Uiterst zeldzaam is een perforatie (= scheur) van de slokdarm. In dit geval moet je dringend geopereerd worden.
  • Een bloeding als gevolg van een echocardiografie via de slokdarm is zeldzaam en kan meestal zonder operatie behandeld worden.
  • Beschadiging van tanden (vooral bij een slecht gebit) is niet uitgesloten tijdens een endoscopie of een verdoving.

Resultaat

Resultaat

Op het einde van de consultatie zal de cardioloog de bevindingen van de echocardiografie met jou bespreken, net als de mogelijke wijzigingen in behandeling die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank