AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Niet-chirurgische aortaklep implantatie

Wat is het?

Wat is het?

Transcatheter Aortic Valve Implantation

Aortaklepstenose is de op één na meest voorkomende klepziekte. Het is een vernauwing van de aortaklep (de klep aan de uitgang van het hart). Je hart moet dus harder pompen om het bloed door de vernauwde aortaklep naar je lichaam te sturen.

Als de algemene toestand van de patiënt het toelaat, zal deze chirurgisch behandeld worden. Als dit niet mogelijk is, of als het operatieve risico te hoog is, kan een percutane klepimplantatie voorgesteld worden. Hierbij wordt een biologische kunstklep ingebracht via een katheter en ter hoogte van de aortaklep ingeplant. De katheter wordt meestal ingebracht via een slagader in de lies of de schouder.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen op de afdeling cardiologie een dag voor de ingreep. De verpleegkundige zal je begeleiden naar je kamer, waar je je kan installeren. Die dag gebeurt nog een bloedafname tijdens het plaatsen van een infuus. Je mag je medicatie innemen zoals afgesproken met de arts.

Je krijgt een operatiehemd aan. Er wordt een elektrocardiogram genomen en je zal verder voorbereid worden op de ingreep.

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal.

De ingreep

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. De anesthesist zorgt voor de verdoving. Je slaapt volledig tijdens de ingreep. Er wordt een steriele doek over jou gelegd, voorzien van enkele uitsparingen om zo toegang te krijgen tot de bloedvaten in de lies of schouder, naargelang de beoogde toegangsweg.

Er wordt een katheter ter hoogte van de aortaklep geplaatst als monitoring van de positie. De ingreep wordt met verschillende katheters voor bloeddruk en hartritme opgevolgd. Indien nodig kunnen deze katheters na de ingreep nog enkele uren of dagen ter plaatse blijven. Van zodra de hartklep goed gepositioneerd is, worden de katheters verwijderd en wordt bloedverlies tegengegaan.

Je wordt wakker op intensieve zorgen, waar je verder 24u tot 48u verblijft.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Deze ingreep wordt enkel uitgevoerd bij mensen met een te hoog operatief risico. Een percutane aortaklepimplantatie is dan een minder riscovolle ingreep, maar complicaties zijn zeker niet uitgesloten. Om complicaties zoveel mogelijk te beperken, voeren we een uitgebreide voorbereiding en selectie uit.

Enkele mogelijke complicaties zijn:

  • lokale bloeding ter hoogte van de punctieplaats.
  • nood aan een definitieve pacemaker.
  • embolisatie van plaque of klonter, wat mogelijk leidt tot beroerte.
  • harttamponade.
  • paravalvulaire lekkage.
  • laattijdige infectie van de klepprothese.

Resultaat

Resultaat

Meestal verloopt de revalidatie vlot en kan je na 3 tot 5 dagen naar huis. Na de ingreep is de weerstand over de aortaklep meteen weer genormaliseerd.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank