AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Diagnostische hartkatheterisatie

Wat is het?

Wat is het?

Door katheters via de slagaders naar het hart op te schuiven, kan de arts met behulp van contraststof en röntgenstralen de kransslagaders in beeld brengen. Zo kan de doorstroming van de kransslagaders bestudeerd worden. Een slechte doorstroming veroorzaakt een zuurstoftekort in het hart.

Een diagnostische hartkatheterisatie wordt uitgevoerd bij een vermoeden van coronair lijden.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Dringend onderzoek

Wanneer je opgenomen wordt met acuut coronair lijden, word je onmiddellijk doorverwezen voor de hartkatheterisatie. Het onderzoek moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden, daarom werken de cardioloog en zijn verpleegkundig team met een wachtdienst.

Gepland onderzoek

De hartkatheterisatie kan ook gepland worden uitgevoerd als het een niet acuut coronair lijden betreft (angina pectoris).

  • Je wordt opgenomen op de hospitalisatie-afdeling. De arts zal je vooraf zeggen of je nuchter moet zijn voor het onderzoek. Thuismedicatie mag ingenomen worden met een klein slokje water.
  • Je arts zal je vertellen welke medicatie er, voorafgaand aan de procedure, mag genomen worden.
  • Er zal een bloedafname gebeuren als er geen recent laboresultaat bekend is.
  • Je krijgt een operatiehemd aan. Kort voor de ingreep kan je een pilletje krijgen om je beter te ontspannen. De verpleegkundige plaatst een infuus in je arm, om zo nodig medicatie toe te dienen.
  • De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal.

Onderzoek

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. Onder lokale verdoving wordt een klein buisje (≤ 2 mm) geplaatst in een slagader in de lies, pols of elleboogplooi. Via dit buisje worden verscheidene katheters opgeschoven tot bij het hart, om daar rechtstreeks een contraststof in de kransslagaders te spuiten. Deze contraststof is dan zichtbaar op een scherm, door het gebruik van röntgenstralen.

Nazorg

Indien het onderzoek via de lies gebeurde, moet je in bed blijven tot de volgende dag.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Heel uitzonderlijk kan een allergische reactie optreden na toediening van de contraststof. Het personeel en de cardioloog zijn getraind om deze zeldzame reactie te herkennen. De nodige geneesmiddelen en apparatuur om deze bijwerking op te vangen zijn aanwezig.

Resultaat

Resultaat

Het aantal vernauwingen, de locatie, de ernst en de algemene conditie van de patiënt bepalen de gekozen behandeling na vaststelling van belangrijke vernauwingen in de kransslagaders. Meestal worden de kransslagaders tijdens dezelfde ingreep geopend met een ballon of stent. In sommige gevallen is een overbruggingsoperatie noodzakelijk. Doorverwijzing naar de dienst cardiochirurgie wordt besproken tijdens het dagelijks overleg met de hartchirurgen.

In sommige gevallen wordt enkel een behandeling met medicatie opgestart.

Brochure

Brochure

Meer informatie vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank