AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Openen of dilateren van een hartklep

Wat is het?

Wat is het?

Met behulp van een enkele (bij de aortaklep) of dubbele (bij de mitralisklep) ballontechniek kan een vernauwde klep gedilateerd worden. Dit leidt tot een afname van de gradiënt over de behandelde klep.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Deze ingreep wordt altijd gepland tijdens een opname of na consultatie. Je moet de dag van opname nuchter zijn. Dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Je arts zal je vertellen welke medicatie er, voorafgaand aan de procedure, mag genomen worden.

Eerst zal je opgenomen worden op het dagziekenhuis. Indien er geen recent laboresultaat beschikbaar is, zal er een bloedafname gebeuren. Er wordt ook een elektrocardiogram afgenomen.

Je krijgt een operatiehemd aan. Kort voor de ingreep kan je een pilletje krijgen om je beter te ontspannen. De verpleegkundige plaatst een infuus in je arm, om indien nodig medicatie toe te dienen.

Onderzoek

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal waar je plaats neemt plaats op de behandeltafel. Er worden kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen.

Ballondilatatie van de aortaklep

Deze behandeling gebeurt doorgaans onder lokale verdoving. Via de lies worden twee kleine buisjes geplaatst (één in de slagader, één in de ader). Er wordt een tijdelijke pacemaker geplaatst die na de ingreep terug verwijderd wordt. Via het buisje in de slagader, wordt een stijve voerdraad doorheen de vernauwde hartklep gebracht. Daarna wordt een ballon of soms een serie van ballonnen opgevoerd om de hartklep te dilateren.

Ballondilatatie van de mitralisklep

Deze behandeling gebeurt onder algemene narcose. De ingreep wordt begeleid door een slokdarmechocardiografie. Via een buisje in de lies (in de ader) wordt een lange naald opgevoerd om met een prik door het tussenschot van de rechter naar de linkervoorkamer te geraken. Een lange katheter wordt dan geplaatst. Een fijne draad wordt door de vernauwde mitralisklep opgevoerd, waarna twee ballonnen gebruikt worden om de klep te openen.

Nazorg

Je wordt op de dienst hartbewaking nauw gevolgd tijdens de eerste 24u na de behandeling. Na je ontslag word je verder opgevolgd via raadpleging, waar eventuele nabehandeling zal besproken worden.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Door het selectieproces dat voorafgaat aan de ingreep en een nauwlettend opvolgen van de verschillende stappen tijdens de ingreep, zijn complicaties eerder zeldzaam. Voor sommige complicaties kan een urgente operatie nodig zijn. De belangrijkste complicaties zijn:

  • Bloeding van de lies
  • Embolisatie
  • Atriaal septum defect
  • Klepinsufficiëntie
  • Scheur van de klepring
  • Harttamponnade

Resultaat

Resultaat

Een ballondilatatie van de aortaklep geeft zelden een blijvend resultaat en wordt bijvoorbeeld overwogen als tijdelijke behandeling bij recidiverende decompensatie op basis van een kritische aortaklepstenose of als overbruggingstherapie naar een definitieve therapie (chirurgisch of percutaan).

De ballondilatatie van een mitralisklep geeft meestal een blijvend resultaat. Het succes van de behandeling wordt op voorhand ingeschat op basis van elementen uit de vooronderzoeken.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank