AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Urologisch centrum

Prostaatproblemen

Prostaatproblemen

Prostaatproblemen

Meer en meer mannen ondervinden problemen aan hun prostaat, of zij zitten met vragen over hun prostaat. Als dienst urologie proberen we je zo goed mogelijk te begeleiden in de detectie, diagnose en behandeling van verschillende prostaataandoeningen.

Gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en met behulp van innovatieve technieken behandelen we de volgende prostaataandoeningen:

 • Prostaatkanker: de afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in de detectie en behandeling van prostaatkanker. Deze evolutie had een meer gerichte diagnose tot gevolg, alsook een betere behandeling. Hierdoor leven meer mannen langer, en vaker zonder invaliderende neveneffecten van een prostaatkankerbehandeling.
 • Prostaatvergroting: wetenschappelijk wordt dit Benigne ProstaatHypertrofie (BPH) genoemd. Dit is een goedaardige prostaataandoening die voorkomt bij ongeveer de helft van de vijftigers en ongeveer 90% van de zeventigers. Zeer vaak kunnen de klachten behandeld worden met medicatie.

Wat te verwachten?

Wat te verwachten?

Om een optimale behandeling te bekomen, proberen we binnen onze dienst zo veel mogelijk te overleggen. Overleg met elke individuele patiënt, maar ook overleg intern onder de urologen. Erg laagdrempelig worden dagelijks patiënten met prostaatproblemen intern besproken, om te proberen in team tot de optimale behandeling te komen.

Het prostaatnazicht begint met een consultatie bij een van onze urologen. Gelieve de uitslag van eerdere urine- en bloedtests mee te brengen, alsook eventuele radiologische onderzoeken indien die al gebeurd zouden zijn.

Tijdens de eerste consultatie mag je je verwachten aan:

 • nazicht van je medische voorgeschiedenis, testresultaten en verwijsbrief
 • lichamelijk onderzoek
 • vraaggesprek peilend naar algemene gezondheid, plasklachten, erectiestoornissen
 • gesprek over je dagelijkse activiteiten en de verwachtingen die je hebt van een behandeling

Om prostaatkanker op te sporen, kan het noodzakelijk zijn om een bloedname te verrichten, om het Prostaat-Specifiek Antigen (PSA) gehalte te bepalen. Soms kan een specifieke urinetest extra verduidelijking brengen. Soms is een MRI-scan of zelfs een prostaatbiopsiename aangewezen.

Vervolgens (nadat alle factoren voldoende onderzocht zijn) zal je uroloog uitgaande van je persoonlijke klachten proberen om voor je specifieke prostaataandoening een gepersonaliseerd behandelplan op te maken. Eventuele andere behandelopties (alternatieven) zullen ook besproken worden. Je zal hierover vragen kunnen stellen en er zal met je mening rekening worden gehouden.

Wetenschappelijk onderbouwd

Wetenschappelijk onderbouwd

Onze dienst is op regelmatige basis betrokken (in het verleden en heden) bij nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Deze wetenschappelijke initiatieven leidden onder andere tot:

 • Een erg gerichte biopsiename bij verdenking op prostaatkanker. De MRI-fusie-biopsietechniek wordt in ons ziekenhuis aangeleerd aan externe collega’s urologen en radiologen die zich in deze techniek willen bekwamen.
 • Een innovatieve lasertechniek (Greenlight PVP-laser) voor de behandeling van Benigne ProstaatHypertrofie werd als een van de eerste ziekenhuizen in België aangeboden. De dienst was betrokken bij de eerste wetenschappelijke publicaties hierover. Deze techniek behoort tegenwoordig in Europa en Noord-Amerika tot de standaardbehandelingen voor Benigne ProstaatHypertrofie. Een andere, aanvullende nieuwe lasertechniek (HoLEP) voor de behandeling van Benigne ProstaatHypertrofie wordt evenzeer aangeboden in onze dienst.
 • Als een van de eerste ziekenhuizen in de Gentse regio geloofden wij in de mogelijkheden van de chirurgische robot voor prostaatkankeroperaties. Verschillende leden van onze dienst bekwaamden zich in binnen- en buitenland in deze techniek.
 • Dankzij een vlotte samenwerking met de dienst oncologie van het Medisch GeIntegreerd Kankercentrum Gent konden de afgelopen jaren verschillende medicamenteuze behandelingen voor gevorderde prostaatkanker vaak als eerste in het land aangeboden worden. Dit gaf aanleiding tot wetenschappelijke publicaties in gerespecteerde tijdschriften. Deze nieuwe medicatie leidt tot een verlengde overleving voor vele prostaatkankerpatiënten.

Multidisciplinair

Multidisciplinair

Elke nieuwe prostaatkankerpatient wordt besproken tezamen met radiotherapeut, medisch oncoloog, gespecialiseerde radioloog en patholoog.

Dit alles met het doel om telkens opnieuw kritisch te evalueren en te discussiëren om hoogkwalitatieve zorg en behandeling aan te blijven bieden.

Innovatieve en effectieve behandelingen

Innovatieve en effectieve behandelingen

Voor de verschillende prostaataandoeningen werden en worden regelmatig nieuwe technologie, nieuwe medicatie en minder invasieve operaties geïntroduceerd. Hierdoor worden tegenwoordig steeds minder mensen behandeld met klassieke open chirurgie. Ook is ondertussen geweten dat voor bepaalde types prostaatkanker veilig kan afgewacht en opgevolgd worden: een ingreep is dus niet nodig voor deze types kanker. Voor de verschillende types prostaataandoeningen geldt dat qua behandeling meestal begonnen wordt met medicatie of een zo minimaal invasief mogelijke ingreep. Deze aanpak verkleint natuurlijk het risico op complicaties en zorgt ervoor dat je snel je dagelijkse activiteiten kan hervatten.

Minimaal invasieve behandelingen voor prostaatkanker:

De dienst heeft zich gespecialiseerd in minimaal invasieve behandeling voor prostaatkanker zoals:

Deze technieken laten ons toe om de erectiezenuwen rond de prostaat zo veel en zo vaak als mogelijk te sparen. We hechten hieraan veel belang omdat hierdoor de kans op neveneffecten zoals erectiestoornissen, urineverlies en andere plasklachten verkleint.

Minimaal invasieve behandelingen voor BPH (prostaatvergroting):

 • Photoselective vaporization van de prostaat (Greenlight PVP-laser): met laserenergie wordt pijnloos en zonder bloeding het overtollige prostaatweefsel weggenomen, waardoor de plasklachten zullen verdwijnen.
 • Holmium LaserEnucleatie van de Prostaat (HoLEP-laser): met een ander type laserenergie wordt het overtollige prostaatweefsel uit'gelepeld'. De grote blok prostaatweefsel die hiermee bekomen wordt, wordt vervolgens in de blaas tot fijne brokjes vermalen en verwijderd. Hierdoor zullen de plasklachten verdwijnen.
 • TransUrethrale Resectie van de Prostaat (TURP): voor bepaalde patiënten wordt een 'boring' van de prostaat verkozen. Deze techniek heeft eveneens als voordeel dat geen buikincisie noodzakelijk is.

Meer gedetailleerde informatie

Meer gedetailleerde informatie