AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Transurethrale resectie prostaat

Wat is het?

Wat is het?

TURP of transurethrale resectie van de prostaat is een gedeeltelijke verwijdering van de prostaat via de plasbuis.

Verloop ingreep

Verloop ingreep

Voorbereiding ingreep

Afhankelijk van je leeftijds- en gezondheidstoestand en op doktersadvies moet je een aantal preoperatieve onderzoeken ondergaan. Deze werden bij voorkeur al gedaan voor je opname.

  • Een bloedafname
  • Een urineonderzoek
  • Een RX van de Thorax: röntgenopnames van de longen
  • Een e.c.g. of elektrocardiogram: een opname van de hartactiviteit

Bloedverdunners moeten minstens een week vooraf aan de ingreep gestopt worden.

Omdat je verdoving krijgt, moet je nuchter blijven vanaf middernacht:

Aard voedingVoorbeeldToegestaan tot ten laatste
Normale maaltijdmiddernacht vóór de ingreep of het onderzoek
Lichte maaltijdBv. een boterham of toast met confituur. Gefrituurde/vette voedingsmiddelen of vlees vallen hier niet onderzes uur vóór de ingreep of het onderzoek
ZuivelproductenMelk, flesvoeding kind, yoghurt …zes uur vóór de ingreep of het onderzoek
Borstvoedingvier uur vóór de ingreep of het onderzoek
DrankenNaar wens: water, suikerwater, sportdranken, heldere fruitsappen zonder vruchtvlees (appelsap, druivensap)

Maximaal
een kopje: heldere thee en koffie zonder melk
twee uur vóór de ingreep of het onderzoek
  • heldere dranken tot dan blijven drinken = aanbevolen! (geen melkproducten!)
  • uitzondering: ingrepen aan maag- en darmstelsel (daarbij volg je de instructies van je behandelend arts op)

De ingreep

De gouden standaard blijft nog steeds de TURP of gedeeltelijke verwijdering van de prostaat via de plasbuis. Hoewel verschillende chirurgische en medicamenteuze alternatieven zijn ontwikkeld, blijft de TURP-operatie nog steeds de standaardbehandeling. Grote studies hebben aangetoond dat ongeveer 90 % van de mannen een gunstig resultaat behouden tot minstens tien jaar na de ingreep.

Via een kijkinstrument wordt doorheen de plasbuis de prostaat afgeschraapt, waarbij het centrale klierweefsel wordt uitgehold, en uiteindelijk alleen het prostaatkapsel overblijft. De wand van de prostaat blijft dus achter, zodat de prostaat opnieuw kan aangroeien.

Je bent vier tot zes uur weg van je kamer. Hier is ook de tijd inbegrepen die je na de operatie in de ontwaakruimte doorbrengt.

De narcose kan volledig of gedeeltelijk zijn, in overleg met de anesthesist. Bij een gedeeltelijke verdoving of spinale anesthesie wordt via een ruggenprik een medicatie ingespoten zodat jouw onderlichaam na het inspuiten gevoelloos wordt.

Het is normaal dat de uitwendig waarneembare zaadlozing verdwijnt. Wegvallen van de uitwendige ejaculatie betekent niet dat impotentie optreedt.

Na de ingreep

Na de ingreep behoud je een infuusleiding in de arm, om vocht en (pijn)medicatie toe te dienen. Een blaassonde blijft ter plaatse om de urine-afvloei en eventuele blaasspoeling toe te laten.

De eerste uren na de verdoving blijf je in bed. Bij een epidurale verdoving (via een ruggenprik) moet je minstens zes uren in bed blijven. Je mag bij een volledige verdoving en een spinale verdoving pas 's avonds drinken. De volgende dag mag je opnieuw normaal eten.

Je thuismedicatie mag je na de operatie verder nemen, behalve eventuele bloedverdunners. Het infuus en de blaassonde worden verwijderd op advies van de geneesheer. Na het verwijderen van de blaassonde, is het belangrijk dat je voldoende drinkt, minstens 1,5 literwater per dag. Na het verwijderen van de blaassonde krijg je een antisepticum (geneesmiddel om de urine te ontsmetten) toegediend. Dit geneesmiddel moet je thuis verder innemen, volgens voorschrift.

Richtlijnen voor thuis

Richtlijnen voor thuis

Na je ontslag uit het ziekenhuis zal je wellicht nog af en toe een beetje bloed in je urine opmerken. Dit is een normaal gegeven en kan tot zes weken na de ingreep voorkomen. Belangrijk hiervoor is dat je voldoende drinkt om zo een voldoende spoeling van de blaas te bekomen. Indien toch een uitgebreide klontervorming optreedt, kan de urinebuis geblokkeerd raken en het plassen onmogelijk worden. Indien dit optreedt, moet je je huisarts of uroloog contacteren. Ook indien je hoge koorts zou ontwikkelen (hoger dan 38°C) moet je je arts verwittigen. Een lichtere temperatuursverhoging is meestal normaal na de operatie.

Met fietsen, vrijen en het uitvoeren van zware karweien wacht je best tot een viertal weken na de ingreep.

Meestal zal je uroloog vragen om na de operatie nog op een controleraadpleging te komen. De afspraak hiervoor kan je worden meegegeven bij ontslag uit het ziekenhuis. Het is aan te raden om met een volle blaas op die controleafspraak te komen. Op die manier kan een plastest gebeuren om het bekomen resultaat te objectiveren.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip