AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Gedeeltelijke verdoving

Wat is het?

Wat is het?

Bij deze techniek wordt een bepaald deel van het lichaam gevoelloos gemaakt.

Door de inspuiting van een verdovend product rond de zenuwbundels die een bepaald lichaamsgebied bezenuwen, wordt de werking van die zenuwbundels tijdelijk uitgeschakeld. Doordat er geen pijnprikkels meer naar de hersenen vertrekken, zal je geen pijn meer ervaren. Meestal vermindert hierdoor ook de beweeglijkheid van het lichaamsdeel. Een vaak gebruikte term hiervoor is het ‘zenuwblok’.

Voordelen van dit type verdoving:

 • De patiënt kan kiezen tussen wakker blijven of een algemene verdoving
 • Zeer goede pijnstilling zowel tijdens als na de ingreep
 • Bijwerkingen van een eventuele algemene verdoving vermijden (vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, braken …)

Elk type verdoving, ook het zenuwblok, heeft mogelijke complicaties (bv. zenuwschade). Deze zijn echter uiterst zeldzaam, aangezien er maximale voorzorgsmaatregelen genomen worden (gebruik van echografie, druksensor en zenuwstimulatie). Het is belangrijk om aan te geven wanneer deze verdoving na de ingreep begint uit te werken zodat op tijd andere pijnmedicatie kan opgestart worden.

De meest frequent toegepaste zenuwblokkades in ons ziekenhuis kunnen opgedeeld worden in twee groepen.

Neuraxiaal blok

Neuraxiaal blok

Locoregionaal blok

Locoregionaal blok

Afhankelijk van het type operatie zal de anesthesist afwegen of je het meest gebaat bent met een anesthetisch of een analgetisch blok.

 • Een anesthetisch locoregionaal blok verdooft het volledige chirurgische gebied. Het lidmaat wordt tijdelijk ‘verlamd’ en verliest dus gevoel en kracht in de verdoofde regio. Deze vorm van verdoving wordt vaak gebruikt bij hand-/armchirurgie.
 • Een analgetisch locoregionaal blok dient voor extra comfort onder de vorm van lokale pijnstilling en wordt meestal gecombineerd met een algemene verdoving. Hierdoor wordt de noodzaak tot toediening van zware pijnmedicatie op de ontwaakzaal vermeden. Het verminderde gevoel, dat kan optreden na het inspuiten van lokale pijnstilling, kan tot vijf dagen aanhouden.

  Deze vorm van verdoving wordt vaak gebruikt bij:
  - Uitgebreide voet-/onderbeenchirurgie
  - Schouderchirurgie

Waar dien je na de ingreep nog op te letten?

Waar dien je na de ingreep nog op te letten?
 • Zorg voor ondersteuning van je geopereerde arm/been (niet laten afhangen).
 • Vermijd direct contact met warme (fornuis, verwarming …) en ijskoude oppervlakken.
 • Leg geen harde voorwerpen onder/op je arm of been.
 • Slaap niet op de geopereerde zijde. Door de druk op het verdoofde lidmaat kan namelijk zenuwschade ontstaan.

Het toepassen van locoregionale verdoving kan de verblijfsduur in de ontwaakzaal en de totale verblijfsduur in het ziekenhuis duidelijk verkorten, met volledig comfort voor de patiënt.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vanoverschelde Henk