AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Prostatectomie

Wat is het?

Wat is het?

Een radicale prostatectomie is de verwijdering van de door kanker aangetaste prostaat.

Bij een radicale prostatectomie wordt de hele prostaat verwijderd, waardoor de kans op volledige verwijdering van de kanker hoog is.

De meeste patiënten die een radicale prostatectomie ondergaan, krijgen de controle over hun blaas en hun erecties na een postoperatieve herstelperiode weer terug, hoewel dit niet voor elke patiënt kan worden gegarandeerd. De duur van de herstelperiode hangt van verschillende factoren af. Zo speelt bijvoorbeeld de uitgebreidheid van de kanker een rol, alsook de leeftijd van de patiënt, de algemene conditie van de patiënt en ook of er sprake is van overgewicht of niet.

Drie soorten operaties mogelijk

Deze operatie kan worden uitgevoerd door middel van conventionele open chirurgie, laparoscopie of robot-geassisteerde prostatectomie (dit laatste is een laparoscopische ingreep met behulp van een robot).

  • Conventionele open prostatectomie

Bij een open operatie maakt de chirurg een incisie van zo'n 15 - 20 cm om de prostaat te kunnen verwijderen. Deze aanpak gaat gepaard met meer bloedverlies en de herstelperiode duurt langer.

  • Robot-geassisteerde prostatectomie

Een robot-geassisteerde prostatectomie wordt met behulp van een robot uitgevoerd in een minimaal-invasieve aanpak: dit houdt in dat dezelfde 'grote' operatie met lange, fijne instrumenten via heel kleine incisies kan worden uitgevoerd. Je hebt dan enerzijds het voordeel van een radicale chirurgische behandeling, en anderzijds de voordelen van een minimaal-invasieve aanpak (minder bloedverlies, minder pijn, een korter verblijf in het ziekenhuis en een snellere terugkeer naar je dagelijkse activiteiten).

Met de robot-geassisteerde prostatectomie bestaat inmiddels vele jaren ervaring (ook binnen onze dienst). Wetenschappelijk onderzoek van deze techniek bevestigt dat een robot-geassisteerde prostatectomie minstens evenwaardig is aan een open ingreep wat betreft volledigheid van ingreep (volledige verwijdering van de kanker) en het herstel van de blaascontrole en potentie gaat sneller dan bij een open aanpak.

Na de ingreep: herstel

Prostaatkankerpatiënten maken zich regelmatig zorgen over eventuele urinaire incontinentie en mogelijke stoornissen in de seksuele functie. Van veel van de patiënten die in het verleden een radicale prostatectomie ondergingen werden de gegevens bijgehouden. In 85-90% van de patiënten is er geen sprake van urineverlies. En bij patiënten die voor de ingreep normale erecties meldden, is er postoperatief sprake van bruikbare erecties (bruikbaar voor gemeenschap) in 75% van de geopereerden. Standaard worden bekkenbodemspieroefeningen al voor de operatie aangeleerd om het herstel van de continentie na de ingreep te bespoedigen. Ook kan wetenschappelijk onderbouwd zeer snel na de ingreep gestart worden met bepaalde medicatie om het herstel van de erectiele functie te bespoedigen.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip