AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Urologisch centrum

Niersteenproblemen

Wat je mag verwachten

Wat je mag verwachten

Niersteenproblemen gaan typisch gepaard met heel hevige flankpijn rechts- óf linkszijdig en soms gaan nierstenen gepaard met plasklachten: hiernaar zal gevraagd worden tijdens het eerste gesprek bij de uroloog. Met je specifieke klachten in het achterhoofd zal gekeken worden naar je beeldvorming (meestal een CT-scan). Afhankelijk van je specifieke steenkenmerken (grootte, hardheid, locatie) en de vermoedde relatie met je specifieke klachten zal een uniek behandelplan voorgesteld worden.

De meeste patiënten kunnen op ambulante basis of in dagopname behandeld worden omdat de hoogtechnologische behandelingen die we kunnen aanbieden niet of slechts minimaal invasief zijn. Af en toe is wel een wat ingrijpender operatie noodzakelijk, maar ook hiervoor is slechts nood aan een korte hospitalisatie. Lange ziekenhuisverblijven kunnen dus vermeden worden, waardoor de herstelperiode kort is. Daarenboven wordt vaak een niet-operatieve behandeling voorgesteld. Wanneer immers een niersteen spontaan uitgeplast kan worden, dan zal geen ingreep noodzakelijk zijn: hierdoor worden potentiële risico’s vermeden (bv. complicaties zoals infectie).

Multidisciplinaire zorg

Multidisciplinaire zorg

Vanaf je eerste consultatie ontmoet je de uroloog die bij je probleem betrokken zal blijven. De radioloog zal je CT-scan bekeken hebben.

Tijdens de actieve behandelingsfase zal in de meeste gevallen een niersteenfragment opgestuurd worden naar een gespecialiseerd laboratorium in Brussel. Een specialist ter zake zal daar je steenanalyse ter harte nemen.

Voor veel patiënten zal na beëindigen van deze actieve behandelingsfase een uitgebreide urine- en bloedanalyse gebeuren. Op basis van deze analyses en de niersteenanalyse zal in nauwe samenwerking met de internist-nefroloog en gespecialiseerde diëtiste gepeild worden naar onderliggende oorzaken van je nierstenen.

Hoogtechnologische behandelingen

Hoogtechnologische behandelingen

De dienst urologie beschikt over de laatste nieuwe technologie voor niersteenbehandelingen: een uitwendige niersteenvergruizer is aanwezig alsook lasertechnologie voor het operatief breken van de steen. Ook is expertise voorhanden om complexe of grotere stenen te behandelen met geavanceerde percutane operatietechnieken of met minimaal invasieve laparoscopische chirurgie. Omdat dit gespecialiseerde materiaal en de nodige expertise on-site aanwezig is, kan behandeling meestal snel plaats vinden: het ongemak en de pijn die gepaard gaan met een tijdelijke DJ-stent (in afwachting van de niersteenbehandeling) kunnen hierdoor beperkt worden.

Ons team

Ons team
  • Urologie
  • Nefrologie
  • Diëtiste

Meer gedetailleerde informatie

Meer gedetailleerde informatie