AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Urologisch centrum

Algemene urologie

Wat te verwachten?

Wat te verwachten?

Elk jaar behandelen onze urologen duizenden patiënten: zij stellen diagnoses en verschaffen behandelingen voor het volledige gamma aan urologische ziektes, aandoeningen en problemen.

Veel patiënten vragen advies bij ons naar aanleiding van de volgende klachten die vaak in de richting van een urologisch probleem wijzen:

 • hematurie (bloed in de urine)
 • hevige flankpijn, linkszijdig of rechtszijdig - soms gepaard gaande met braken of koorts
 • urineverlies
 • onmogelijkheid om te plassen, plots opgekomen of meer geleidelijk ontstaan
 • ontstekingen
 • abnormale bloedwaardes, zoals een gestegen gehalte prostaat-specifiek antigen (PSA)
 • problematische voorhuid
 • wens tot sterilisatie (bij de man)

Je eerste bezoek

Je eerste bezoek

Indien voorhanden: gelieve eerdere radiologische opnames of urine- en bloedresultaten mee te nemen, alsook de verwijsbrief van je huisarts of internist.

Bij je eerste consultatie mag je je verwachten aan:

 • nazicht van je medische voorgeschiedenis en je verwijsbrief
 • een lichamelijk onderzoek
 • aanvullende extra onderzoeken (indien noodzakelijk)

Voor je gemak kunnen alle aanvullende radiologische onderzoeken, urinetests en bloedanalyses verricht worden in AZ Maria Middelares, AZ Sint-Vincentius Deinze en het Medisch Centrum in Gentbrugge. Bepaalde, meer specialistische onderzoeken kunnen enkel aangeboden worden in AZ Maria Middelares. De meeste aanvullende tests zijn niet-invasief of slechts minimaal invasief.

Gepersonaliseerde zorg met een menselijk gelaat

Gepersonaliseerde zorg met een menselijk gelaat

Nadat je uroloog een diagnose heeft kunnen stellen, zal hij of zij met jou de verschillende behandelingsopties bespreken en:

 • in samenspraak met jou een gepersonaliseerd behandelplan opstellen, rekening houdend met je specifieke klachten;
 • of je verwijzen naar een collega met extra expertise die zich toelegt op jouw type aandoening.

Vele algemeen urologische aandoeningen zijn goed te behandelen met medicatie of andere 'conservatieve' (niet-chirurgische) behandelingen.

Onze urologen zijn aanvullend gespecialiseerd in de volgende subdisciplines:

 • genito-urinaire kankers
 • nier- en urineleiderstenen
 • plasklachten en urineverlies
 • prostaatproblemen (bv. kanker of een vergrote prostaat)
 • vrouwelijke urologie en vaginale verzakking
 • erectie- en libidoproblemen
 • reconstructieve urologie (herstel na urologisch trauma)

Toegankelijke hoogtechnologische zorg

Toegankelijke hoogtechnologische zorg

Wij trachten in een vertrouwelijke sfeer aan elke patiënt een gepersonaliseerd nazicht, behandeling en follow-up te bieden.

Hoogtechnologische onderzoeken en behandelingen die aanwezig zijn binnen onze dienst zijn onder andere:

 • onderzoeksruimtes uitgerust voor minimaal invasieve onderzoeken en behandelingen
 • complexe diagnostische onderzoeken ter plaatse beschikbaar, zoals bijvoorbeeld urodynamisch onderzoek, hormonaal onderzoek, cystoscopie en prostaatbiopsie
 • nazicht van erectiestoornissen en hormonale problemen in een vertrouwelijke sfeer
 • laserbehandeling
 • niersteenvergruizer
 • minimaal invasieve chirurgie, zowel laparoscopisch als robot-geassisteerd

De meeste onderzoeken kunnen ook onder lokale verdoving worden uitgevoerd.

Klinische studies en innoverende behandeling

Klinische studies en innoverende behandeling

De dienst urologie probeert steeds een uitstekende basis-urologische zorg aan te bieden en focust daarenboven op de continue wetenschappelijke evaluatie en verbetering van deze urologische zorg. Verschillende collega’s binnen ons team, zowel urologen, residenten, assistenten als verpleegkundigen nemen regelmatig deel aan wetenschappelijke klinische studies met de bedoeling de urologische zorg te verbeteren.

Als je urologische probleem behoort tot de topics waarover we wetenschappelijk onderzoek verrichten, dan kan het zijn dat we je vragen of je geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen. Zonder je uitdrukkelijke toestemming zal je nooit worden geïncludeerd in een studie. En er is ook helemaal geen verplichting om deel te nemen: wij garanderen de mensen die niet geïnteresseerd zouden zijn om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek steeds de gouden standaard-behandeling en zorg.

Meer gedetailleerde informatie

Meer gedetailleerde informatie

Oncologie