Om iedereen efficiënt te kunnen helpen, maken we gebruik van een triagesysteem. Volgens de aard en ernst van je ziekte of letsel kent een verpleegkundige je een specifieke urgentiecode toe. Zo kunnen wij de gepaste hulpmiddelen en artsen inzetten waar ze het hoogst nodig zijn.

Het is dus mogelijk dat je langer moet wachten dan andere patiënten, ook al zijn deze na jou aangekomen. Waarom is dit?

  • Patiënten met ernstige of levensbedreigende aandoeningen krijgen altijd voorrang. De behandelende arts kan steeds een oproep krijgen voor een ander spoedgeval.
  • Vaak moet men op de spoed ook wachten op de resultaten van de radiologie, het bloedonderzoek of het onderzoek door een specialist.

Indien een hospitalisatie nodig is, verhuis je na je verblijf op de spoedafdeling naar een verpleegafdeling. Mogelijk moet je wachten tot deze kamer vrij is.

Wij doen steeds het nodige om je zo snel mogelijk te helpen en danken je dan ook voor je begrip en medewerking. Vraag gerust aan de verpleegkundige om de wachttijd op dat moment in te schatten.