AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Spoedgevallen

Verloop spoedopname


Bij aankomst in het ziekenhuis schrijft een onthaalmedewerker je in. Er zal geïnformeerd worden naar de reden van het bezoek, gevraagd worden of een huisarts je doorverwees en of het bezoek het gevolg is van een (arbeids-, sport- of school-) ongeval.

Vervolgens zal een verpleegkundige de ernst van de situatie inschatten na een kort gesprek en je een code toekennen afhankelijk van de ernst van jouw aandoening. Deze code helpt om patiënten met de meest dringende aandoeningen snel te herkennen. Uiteraard worden zij eerst behandeld. Hierdoor kan het zijn dat je een tijdje zal moeten wachten. Informeer gerust bij de spoedmedewerkers naar een geschatte wachttijd.

Na een consultatie bij de urgentie-arts of een specialist kan het zijn dat je bijkomende technische onderzoeken (bloedafname, urineonderzoek, radiografie …) nodig hebt. Vaak gebeuren deze onderzoeken voor je naar een kamer in het ziekenhuis gebracht wordt. Hierdoor kom je precies op de dienst terecht die het meest geschikt is voor jouw noden.