Aankomst op de spoedafdeling

De spoedgevallendienst is 24 uur per dag open. Er wordt niet op afspraak gewerkt. De kernactiviteit van de spoedafdeling is eerste hulp bieden aan patiënten met een dringend medisch probleem of een levensbedreigende situatie.

Volg de pijlen richting 'Spoed'

Wanneer je op het terrein van het ziekenhuis bent aangekomen, volg de signalisatie naar 'SPOED' op de verschillende wegwijzers.

Parking

Er is een beperkte mogelijkheid om te parkeren ter hoogte van de spoedgevallendienst.

Op deze parkeerplaatsen kan je tijdelijk je voertuig parkeren, voor de tijd die nodig is om je familielid in te schrijven en op te nemen.

We vragen je om na het inschrijven van je familielid je voertuig op de grote parking onder en naast het gebouw te parkeren. Je kan hier meer lezen over de parkeermogelijkheden en de kostprijs.

Wat neem je (niet) mee?

Meld je je aan bij het onthaal van de spoedgevallendienst met de volgende documenten:

 • Je identiteitskaart.
 • Eventuele verwijsbrief van je huisarts of specialist.
 • Eventuele verzekeringsattesten (bij een arbeids- , sport- of schoolongeval)
 • Eventuele medicatielijst

Neem eventueel ook lectuur of andere zaken mee om je tijd mee door te brengen.

Breng zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen of geld mee naar de spoedafdeling. Heb je toch veel geld op zak? Meld dit dan aan de verpleegkundige
van de spoedafdeling. Wij bewaren deze waardevolle voorwerpen of geld voor je in een kluis van het ziekenhuis. Bij ontslag kan je deze terug opvragen.

Hoe snel zal ik geholpen worden?

Voor sommige onderzoeken moet je nuchter zijn. Overleg daarom steeds met een verpleegkundige vóór je eet of drinkt.

Na je inschrijving verwittigt de onthaalbediende de triageverpleegkundige van je komst. Nadien neem je plaats in de wachtruimte. Een verpleegkundige komt je halen en zal je begeleiden naar de triagekamer.
Hij/zij zal luisteren naar je klachten en de reden waarom je naar de spoedgevallendienst komt en zal een inschatting maken van de urgentiegraad van je aanmelding. In functie daarvan zal je verwezen worden naar een behandel- of wachtruimte. De triageverpleegkundige verwittigt een urgentiearts en verpleegkundige van je aanwezigheid. Zij zullen je verder onderzoeken en behandelen.

Levensbedreigende of zeer urgente gevallen krijgen altijd voorrang. Hierdoor kan het zijn dat je soms even moet wachten. We vragen hiervoor je begrip.

Meer over de mogelijke wachttijden kan je hier lezen.

De behandelkamers

©LLOX

Wij beschikken over verschillende behandelkamers. Daarnaast hebben wij twee reanimatielokalen, een hechtingskamer, twee kamers speciaal voor kinderen, en twee gipslokalen. Hier zullen de verpleegkundigen en de artsen je onderzoeken en een eerste behandeling opstarten.

Onderzoeken

De spoedarts kan ook aan een ziekenhuisspecialist vragen om je op de spoed te komen onderzoeken. Al naargelang de reden van je opname, kunnen volgende onderzoeken tijdens je verblijf op de spoedafdeling plaats vinden:

 • een cardiologisch onderzoek zoals een elektrocardiogram (ECG),
 • een bloedafname,
 • een urineonderzoek,
 • een radiologisch onderzoek,
 • een neurologisch onderzoek zoals een elektro-encefalogram (EEG),
 • ...

Privacy, discretie en veiligheid

 • Privacy vinden wij heel belangrijk. Daarom krijgt elke patiënt zo snel mogelijk een aparte behandelkamer.
 • Aan begeleiders en bezoek vragen we om op deze kamer te blijven en niet in de gang te lopen. In overleg met de verpleegkundige mogen een of twee familieleden/begeleiders je vergezellen in de behandelkamer. Overige familieleden of begeleiders nemen plaats in de wachtzaal. In sommige gevallen kan gevraagd worden het bezoek te beperken.
 • Ook de medewerkers van de spoed hebben recht op privacy. Zij geven geen toestemming om beeld- of geluidsopnames te maken. Wanneer je een medewerker filmt zullen we je vragen de opname te wissen. Indien je weigert zullen we de de politie hierover verwittigen. Uiteraard geven we dus ook geen toestemming voor de reproductie en verspreiding van beeld- of geluidsopnames.
 • Een spoedgevallendienst kan een stresserende omgeving vormen. Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging.

Onthaalbrochure spoedgevallendienst