AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Spoedgevallen

Praktisch

De spoedgevallendienst is 24 uur per dag open. Er wordt niet op afspraak gewerkt. De kernactiviteit van de spoedafdeling is eerste hulp bieden aan patiënten met een dringend medisch probleem of een levensbedreigende situatie.

Wat neem je (niet) mee?

Wat neem je (niet) mee?

Meld je je aan bij het onthaal van de spoedgevallendienst met de volgende documenten:

 • Je identiteitskaart.
 • Eventuele verwijsbrief van je huisarts of specialist.
 • Eventuele verzekeringsattesten (bij een arbeids- , sport- of schoolongeval)
 • Eventuele medicatielijst

Neem eventueel ook lectuur of andere zaken mee om je tijd mee door te brengen.

Breng zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen of geld mee naar de spoedafdeling. Heb je toch veel geld op zak? Meld dat dan aan de verpleegkundige van de spoedafdeling. Wij bewaren deze waardevolle voorwerpen of geld voor je in een kluis van het ziekenhuis. Bij ontslag kan je deze terug opvragen.

Onderzoeken

Onderzoeken

De spoedarts kan ook aan een ziekenhuisspecialist vragen om je op de spoed te komen onderzoeken. Al naargelang de reden van je opname, kunnen volgende onderzoeken tijdens je verblijf op de spoedafdeling plaats vinden:

 • een cardiologisch onderzoek zoals een elektrocardiogram (ECG),
 • een bloedafname,
 • een urineonderzoek,
 • een radiologisch onderzoek,
 • een neurologisch onderzoek zoals een elektro-encefalogram (EEG),
 • ...

Privacy, discretie en veiligheid

Privacy, discretie en veiligheid
 • Privacy vinden wij heel belangrijk. Daarom krijgt elke patiënt zo snel mogelijk een aparte behandelkamer.
 • Aan begeleiders en bezoek vragen we om op deze kamer te blijven en niet in de gang te lopen. In overleg met de verpleegkundige mogen een of twee familieleden/begeleiders je vergezellen in de behandelkamer. Overige familieleden of begeleiders nemen plaats in de wachtzaal. In sommige gevallen kan gevraagd worden het bezoek te beperken.
 • Ook de medewerkers van de spoed hebben recht op privacy. Zij geven geen toestemming om beeld- of geluidsopnames te maken. Wanneer je een medewerker spoed filmt zullen we je vragen de opname te wissen. Indien je weigert zullen we de de politie hierover verwittigen. Uiteraard geven we dus ook geen toestemming voor de reproductie en verspreiding van beeld- of geluidsopnames.
 • Een spoedgevallendienst kan een stresserende omgeving vormen. Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging.

Administratie na een arbeidsongeval

Administratie na een arbeidsongeval

Kwam je langs op onze spoeddienst voor een arbeidsongeval? Vul het formulier in voor een derdebetalersregeling.

Parking

Parking

De spoedgevallendienst bevindt zich op niveau 0, Gate C005.

Wanneer je op het terrein van het ziekenhuis bent aangekomen, volg de signalisatie naar 'SPOED' op de verschillende wegwijzers.

Parking spoed

Patiënten voor de dienst spoedgevallen kunnen hun wagen parkeren op de parking spoed, onder het gebouw.

Aan de ingang spoed (bovenaan de helling) zijn een beperkt aantal plaatsen ‘Enkel halen en brengen’ voorzien voor het afzetten van de patiënt in nood. Parkeer de wagen meteen nadien op de parking spoed.

Om van het gewone parkeertarief te genieten, dien je je ticket te laten valideren aan het onthaal van spoed, waarna je je ticket kan betalen aan de automaat op de parking spoed. Is een ticket niet gevalideerd, dan wordt het dubbel tarief gerekend. Op die manier streven we ernaar de parking maximaal voor te behouden voor de spoedpatiënten.

Bij het buitenrijden van parking spoed opent de eerste slagboom automatisch. Het ticket dient aangeboden te worden aan de tweede slagboom, bij het verlaten van de site.

De spoedgevallendienst bevindt zich op het gelijkvloers en heeft een eigen ingang via de Meulenstraat.

Parking spoed

Patiënten voor de spoedopname kunnen gratis parkeren.

Voor anderen die van deze parking gebruik maken, gelden de onderstaande vermelde tarieven. Je kan je parkeerticket valideren aan de automaat bij het onthaal van de spoedopname of het dagziekenhuis.

TijdKostprijs
0 tot 30 minuten
Gratis
Meer dan 30 minuten en minder dan 1 uur
3 euro
Tussen 1 en 1,5 uur
4 euro
Tussen 1,5 en 2 uur
5 euro
Tussen 2 en 2,5 uur
6,50 euro
Tussen 2,5 en 3 uur
7,50 euro
Tussen 3 en 4 uur
10 euro
Tussen 4 en 5 uur
12,50 euro
Tussen 5 en 6 uur
15 euro
Tussen 6 en 7 uur
17,50 euro
Meer dan 7 uur
20 euro
Verloren ticket
20 euro


Onthaalbrochure spoedgevallendienst

Onthaalbrochure spoedgevallendienst