Dringend medisch probleem?

  • Neem contact met je huisarts. Ben je ziek 's avonds, in het weekend of op een feestdag? Bel de huisarts van wacht op 1733. Meer informatie vind je hier.
  • Levensbedreigende situatie? Kom naar spoed of bel 112.

Apotheker van wacht

Tandarts van wacht

Antigifcentrum

Nood aan een gesprek?

Donkere gedachten en zie je geen uitweg?

Onthaal spoed

Er is enkel een spoedgevallendienst op de campus AZ Maria Middelares. In het Medisch Centrum Maria Middelares Gentbrugge is er geen spoedgevallendienst.

De gespecialiseerde spoedgevallendienst bevindt zich op niveau 0, Gate C005. Hier vindt de eerste hulp en de behandeling van patiënten of slachtoffers die geconfronteerd worden met een dringend medisch probleem of een levensbedreigende situatie plaats.

Contactgegevens onthaal spoed

Tel.: 09 246 98 00

E-mail: onthaal.spoed@azmmsj.be