AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Pijncentrum

Professionals

Deze informatie is voorzien voor artsen en zorgverleners.

Hoe doorverwijzen?

Hoe doorverwijzen?

Bij de diagnose

Je stelt zelf de diagnose en vraagt een specifieke behandeling aan. Dit kan zijn voor een epidurale (transforaminale) infiltratie (cervicaal, thoracaal, lumbaal), een facetinfiltratie of een proefblokkade van de zenuwen of facetgewrichten. We vragen om het bewuste niveau en de correcte zijde (links, rechts of bilateraal) te vermelden en hoeveel keer (éénmalig of tweemaal of driemaal) je wenst dat de behandeling plaatsvindt. De patiënt komt na de ingestelde behandeling(en) bij jou voor evaluatie.

Bij twijfel

Indien je geen diagnose gesteld hebt, of twijfelt welke de beste behandeling is voor jouw patiënt, wordt best eerst een consultatie gepland. Belangrijk is dat de patiënt hiervoor de reeds uitgevoerde onderzoeken, zoals CT, NMR, Botscan, EMG, enz. meebrengt. Zodoende kunnen wij op basis van een anamnese, een klinisch onderzoek en met behulp van technische onderzoeken een behandeling (zowel medicamenteus als niet medicamenteus) voorstellen. Voor heel specifieke interventionele pijnbehandelingen zoals een radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser, Hypogastricusblocks, Coeliacusblocks, dient uiteraard steeds een consultatie gepland te worden.

Praktische informatie

Praktische informatie

Belangrijk om weten is dat de patiënten niet nuchter hoeven te zijn, tenzij dit expliciet anders vermeld werd. Patiënten die een behandeling zullen ondergaan, dienen vergezeld te worden van een chauffeur, wegens medico-legale redenen.

Wil je meer praktische informatie? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen.