AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Nefrologie

Nierfunctievervangende therapie

Als de nierfunctie onvoldoende is, is een nierfunctievervangende therapie nodig:

Hemodialyse of kunstnierbehandeling

Hemodialyse of kunstnierbehandeling
 • Highcare dialyse en acute dialyse
  • Gent - AZ Maria Middelares
 • Collectieve Autodialyse (CAD)
  • Gentbrugge - Medisch Centrum
  • Deinze - AZ Sint-Vincentius
 • Thuishemodialyse en selfcare

Peritoneale dialyse of buikspoeling

Peritoneale dialyse of buikspoeling
 • Handmatige vorm van buikspoeling (CAPD)
 • Buikspoeling met behulp van een toestel tijdens de nacht (APD)

Vakantiedialyse

Vakantiedialyse

Nederlands

Ben je op zoek naar een geschikte dialyselocatie tijdens je citytrip of familiebezoek in Gent of omgeving?
AZ Maria Middelares (in Gent, Oost-Vlaanderen, België) verwelkomt je graag in zijn modern dialysecentrum.

Aanvraag vakantiedialyse door patiëntVakantiedialyse medische informatie
Vraag hier je vakantiedialyse aanVakantiedialyse medische informatie


Vous êtes à la recherche d'une location de dialyse convenable lors de votre visite à Gand?
AZ Maria Middelares (à Gand, Flandre-Oriental, Belgique) vous acceuille cordialement à son centre de dialyse moderne.

Demande de dialyse de vacances par le/la patient(e)
Demande de dialyse de vacances

Informations medicales pour une dialyse de vacances
Informations medicales pour une dialyse de vacances

Are you looking for an appropriate dialysis location while visiting the city of Ghent?
AZ Maria Middelares (in Ghent, East Flanders, Belgium) welcomes you in its modern dialysis centre.

Application for holiday dialysis to be submitted by patient
Application for holiday dialysis

Holiday dialysis: medical records
Holiday dialysis: medical records

Suchen Sie eine Dialysestelle während Ihres Besuchs in Gent?
AZ Maria Middelares (in Gent, Ostflandern, Belgien) heißt Sie herzlich willkommen in seinem modernen Dialysezentrum.

Anforderung einer Urlaubsdialyse durch den Patienten
Anforderung einer Urlaubsdialyse

Medizinische Daten zur Urlaubsdialyse
Medizinische Daten zur Urlaubsdialyse

Transplantatie

Transplantatie

De nierartsen staan in voor de voorbereiding tot de transplantie en zorgen ook voor de opvolging nadien. Dat kan op onze verschillende sites (zie 'contact').

De transplantie zelf vindt steeds plaats in een universitair ziekenhuis.

Brochures

Brochures