Bij welk onderzoek gebruiken we X-stralen?

Bij welk onderzoek gebruiken we X-stralen?

X-stralen worden gebruikt in de klassieke radiologie (vb. foto-opnamen van een pols of ander lichaamsdeel), bij de onderzoeken van het maag-darm stelsel (vb. RX slokdarm, RX colon …), het urinair systeem, bij onderzoeken van de bloedvaten en bij een CT-scan.

Welke onderzoeken maken géén gebruik van X-stralen?

Welke onderzoeken maken géén gebruik van X-stralen?
  • Echografie: het beeld wordt verkregen door middel van ultratone geluidsgolven.
  • MR: het beeld wordt verkregen door middel van een magneet en radiogolven.

Wat in geval van zwangerschap?

Wat in geval van zwangerschap?

Indien je (mogelijk) zwanger bent, moet je dit steeds melden aan het secretariaat, de verpleegkundige of de radioloog op de dienst.

Wat is de impact van X-stralen op de zwangerschap?

X-stralen zijn ioniserende stralen. Deze kunnen de orgaanontwikkeling van de vrucht vanaf dag één na de bevruchting verstoren. De impact hangt af van het soort onderzoek, de dosering van de röntgenstralen, de fase van de zwangerschap en de onderzochte regio.

Wat indien je zwanger bent en om medische redenen een onderzoek moet krijgen?

Een onderzoek zal in geval van zwangerschap enkel worden uitgevoerd indien het echt noodzakelijk is voor de diagnose van een aandoening of de behandeling van de patiënt. Indien het onderzoek hoogdringend is, wordt dit uitgevoerd met maximale bescherming: in dit geval moet je een loodschort dragen over de niet-onderzochte regio en er is een maximale dosisreductie.

Indien mogelijk zal het RX-onderzoek vervangen worden door een ander onderzoek. Veiligheidshalve worden geen MR-onderzoeken uitgevoerd bij zwangere vrouwen voor de leeftijd van 12 weken, hoewel de schadelijke effecten van MR op de foetus in vroege ontwikkeling niet strikt bewezen zijn.

Meer informatie vind je op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.