AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Radiologie

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van de onderzoeken per locatie en een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

AZ Maria Middelares

AZ Sint-Vincentius DeinzeMedisch centrum in GentbruggeMedisch centrum in Aalter
RX
x
x
x
x
Echografie
x
x
x
Mammografie
x
x
x
CT-scan
x
x
x
NMR
x
x

Cone Beam CT
x
x

Botdensitometrie
x
x
x
Interventionele radiologie
x


Spect-CT (nucleaire geneeskunde)
x • Aanvraagformulier van je verwijzende arts
 • Identiteitskaart om je aan te melden aan de e-kiosk
Draag comfortabele kledij en zorg er bij voorkeur voor dat je het te onderzoeken lichaamsdeel makkelijk kan vrijmaken. Indien nodig kan je op de dienst een operatiehemd krijgen om aan te trekken tijdens het onderzoek.Voor MRI-onderzoeken is kledij met ritsen, knopen, gespen of andere metalen onderdelen niet toegelaten. Als dat wel het geval is bij jouw outfit, kan je op de dienst een operatiehemd krijgen om aan te trekken tijdens het onderzoek.

X-stralen worden gebruikt in de klassieke radiologie (bv. foto-opnamen van een pols of ander lichaamsdeel), bij de onderzoeken van het maagdarmstelsel (bv. RX slokdarm, RX colon …), het urinair systeem, bij onderzoeken van de bloedvaten en bij een CT-scan.

Bij onderstaande onderzoeken maken we géén gebruik van X-stralen:

 • Echografie: het beeld wordt verkregen door middel van ultratone geluidsgolven.
 • MR: het beeld wordt verkregen door middel van een magneet en radiogolven.

Onderzoeken die gebruik maken van geluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI) zijn niet schadelijk voor het lichaam.Onderzoeken met röntgenstralen (X-stralen) kunnen dat wel zijn, maar tegelijkertijd is deze onderzoeksmethode onmisbaar voor het vroegtijdig opsporen van goedaardige en kwaadaardige letsels en breuken. Daarom zijn we uiterst voorzichtig.Wij werken met hoogtechnologische toestellen en gespecialiseerde medewerkers. Zo kunnen we steeds kwalitatieve onderzoeken uitvoeren aan een zo laag mogelijke stralingsdosis.

Vermeld een (vermoeden van) zwangerschap steeds bij het maken van de afspraak of voor de start van het onderzoek aan het secretariaat, de verpleegkundige of de radioloog op de dienst.

 • Echografie: kan altijd doorgaan tijdens de zwangerschap
 • MRI:
  • zwangerschap < 3 maanden: bij wet verboden tenzij medisch dringend / levensbedreigende situatie voor de moeder (bij twijfel mogelijke zwangerschap wordt eerst de HCG-waarde bepaald)
  • zwangerschap > 3 maanden: uitstellen indien mogelijk en in overleg
 • Botdensitometrie, CT-scan, Pet/CT-scan, mammografie en radiografie: zolang het medisch voordeel groter is dan het kleine risico door straling zijn röntgenonderzoeken bij (mogelijk) zwangere patiënten mogelijk. Dit is een weloverwogen beslissing van de aanvragende arts en de radioloog. Bepalende factoren:
  • de te onderzoeken lichaamsregio
  • niet-dringende onderzoeken kunnen eventueel uitgesteld worden of via een alternatieve (zonder röntgenstralen) techniek worden uitgevoerd
  • dringende röntgenonderzoeken: met onze moderne apparatuur en een juiste techniek kunnen deze veilig uitgevoerd worden

Wat is de impact van X-stralen op de zwangerschap?

X-stralen zijn ioniserende stralen. Deze kunnen de orgaanontwikkeling van de vrucht vanaf dag één na de bevruchting verstoren. De impact hangt af van het soort onderzoek, de dosering van de röntgenstralen, de fase van de zwangerschap en de onderzochte regio.

Wat indien je zwanger bent en om medische redenen een onderzoek moet krijgen?

Een onderzoek zal in geval van zwangerschap enkel worden uitgevoerd indien het echt noodzakelijk is voor de diagnose van een aandoening of de behandeling van de patiënt. Indien het onderzoek hoogdringend is, wordt dit uitgevoerd met maximale bescherming: in dit geval moet je een loodschort dragen over de niet-onderzochte regio en er is een maximale dosisreductie.

Indien mogelijk zal het RX-onderzoek vervangen worden door een ander onderzoek. Veiligheidshalve worden geen MR-onderzoeken uitgevoerd bij zwangere vrouwen voor de leeftijd van 12 weken, hoewel de schadelijke effecten van MR op de foetus in vroege ontwikkeling niet strikt bewezen zijn.

Meer informatie vind je op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het resultaat van jouw onderzoek wordt doorgestuurd naar de aanvragende arts. Als patiënt kan je het resultaat bekijken via POW (Pacs on Web) of COZO (Collaboratief Zorgplatform).

 • POW: je kan de onderzoeksresultaten en beelden van het onderzoek raadplegen. Hiervoor heb je je geboortedatum en het referentienummer van je onderzoek nodig. Het referentienummer dien je op te vragen bij de dienst medische beeldvorming. Bel daarvoor naar het secretariaat radiologie.
 • COZO: de onderzoeksresultaten en beelden zijn ook beschikbaar via COZO. Hiervoor heb je geen extra referentienummer nodig. Je dient enkel in te loggen in je persoonlijk dossier.

De artsen op de dienst radiologie zijn niet geconventioneerd. Dat betekent dat een wettelijk supplement kan worden aangerekend voor een radiologisch onderzoek, zoals vastgelegd in de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994. Het supplement wordt niet terugbetaald door het RIZIV en valt dus ten laste van de patiënt.

Volgende supplementen worden gehanteerd:

 • RX, mammografie: maximaal 15 euro
 • Echografie: maximaal 15 euro
 • CT: 10 en 40 euro, naargelang het uitgevoerde onderzoek
 • MRI: tussen 35 en 45 euro, naargelang het uitgevoerde onderzoek

Voor de aanvang van je CT- of MR- onderzoek zal je hierover een informed consent moeten tekenen.