Gelieve steeds:

  • Je zwangerschap of vermoeden van zwangerschap te vermelden op het ogenblik van de afspraak en/of voor de start van het onderzoek!
  • Te verwittigen indien je een gemaakte afspraak niet tijdig of helemaal niet kan nakomen. Een eenvoudig telefoontje volstaat (09 246 97 00). Op die manier kunnen wij een andere patiënt uw plaats laten innemen. Indien je dat wenst, kan onmiddellijk een nieuwe afspraak worden vastgelegd.
  • Te verwittigen voor je MR-onderzoek indien je een pace-maker, neurostimulator, hartklep ... hebt. Om het onderzoek veilig te kunnen laten doorgaan hebben we op voorhand de gegevens nodig van het toestel; naam en type, serienummer, plaatsingsdatum ...

Wat breng je mee naar het ziekenhuis?

  • Aanvraagformulier van verwijzende geneesheer.
  • Je identiteitskaart.
  • Voorgaande radiologische foto’s (bv. voorgaande mammografische opnamen), indien je hierover beschikt.

PACSonWEB

Beelden kunnen digitaal geraadpleegd worden met een referentienummer op http://mb.azmm.be.