AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Inschrijven onthaalmoment AZ Maria Middelares

Vul dit formulier in via Google Chrome (niet: Internet Explorer) om problemen te voorkomen.

{"class":"validate","formAttributes":{"data-title":"Inschrijven onthaalmoment AZ Maria Middelares"},"overrideValues":{"taal":"nl"}}

Rijksregisternummer invoeren als getal zonder puntjes, koppeltekens en spaties (11 karakters). Verplicht voor Belgische studenten.

Adresgegevens (domicilie)

Contactgegevens

Bij voorkeur het e-mailadres van je school

Voeg hier een recente foto toe van jezelf met een neutrale achtergrond.

Een geldig medisch attest is een strikte voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten in ons ziekenhuis. Je bewaart jouw medisch attest in jouw stagebundel/map en moet dit te allen tijde kunnen voorleggen. Gerichte controles op aanwezigheid van het attest zijn voorzien. Bij afwezigheid van dit attest wordt de stage onmiddellijk beëindigd.

Een persoonlijk ondertekende risicoanalyse/werkpostfiche van jouw stageafdeling is een strikte voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten in ons ziekenhuis. Je bewaart jouw risicoanalyse/werkpostfiche in jouw stagebundel/map en moet dit te allen tijde kunnen voorleggen. Gerichte controles op aanwezigheid van het document zijn voorzien. Bij afwezigheid van dit document wordt de stage onmiddellijk beëindigd.

Als stagiair verpleegkunde/vroedkunde breng je jouw stagedoelen mee naar het onthaalmoment en op je eerste stagedag. De leidinggevende en/of mentor kan deze opvragen. Bij afwezigheid wordt de stage tijdelijk opgeschort.

Maak een keuze uit onderstaande lijst om jouw stageplaats aan te duiden.

Wanneer je reeds een badge hebt van een vorige stage kan je dat hier registreren. Wanneer je badge verloren is, kan je contact opnemen via e-mail.

LET OP! Elke maandagavond worden de registraties afgesloten voor het onthaalmoment van de maandag daarop.

Je kan dus pas starten met stage wanneer je administratief in orde bent, de e-learnings hebt doorlopen en in het bezit bent van jouw persoonlijke badge.

Vertrouwelijkheidsverklaring – Studenten en stagiairs

Ondergetekende verklaart de vertrouwelijkheidsverklaring gelezen en goedgekeurd te hebben.

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.