AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

PET/CT-scan

Wat is het?

Wat is het?

Opgelet! PET/CT-scans vinden niet plaats in AZ Maria Middelares. Hiervoor werken wij samen met AZ Groeninge en PET-centrum Marie Curie.

Een PET/CT-scan geeft informatie over de stofwisseling in heel je lichaam. In de cellen van het lichaam worden bepaalde voedingsstoffen, waaronder suiker, gebruikt. Een PET/CT-camera kan de stofwisseling van deze voedingsstoffen in beeld brengen wanneer ze radioactief gemerkt zijn. Op deze manier kunnen we verschillende soorten aandoeningen opsporen en afbeelden, zoals kwaadaardige en infectueuze letsels.

Voor het onderzoek gebruiken we een kleine hoeveelheid radioactief suikeranaloog. Dit spuiten we in een bloedvat van de arm. Het bloed voert vervolgens de stof door je lichaam. Abnormale cellen nemen méér van deze suiker op dan gezonde cellen. De PET-scan maakt deze afwijkingen van de stofwisseling zichtbaar. De CT-scan zorgt voor aanvullende informatie over de juiste plaats van eventuele letsels.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling

Het idee dat je een radioactieve stof krijgt toegediend, kan vragen of negatieve gevoelens bij je oproepen. Deze reactie is heel begrijpelijk maar niet terecht. De stof zendt slechts een korte tijd straling uit en is na 12 uur praktisch volledig uit het lichaam verdwenen.

Jij noch je begeleider of familieleden lopen enig risico. Je kan dus na het onderzoek normaal omgaan met volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Wij adviseren wel om kinderen jonger dan 12 jaar niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de eerste 12 uur. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden vormen geen probleem. Ook beperk je best het contact met zwangere vrouwen gedurende de eerste 12 uur.

Vanaf 12 uur na het onderzoek kan je weer alles doen wat je gewend bent. De radioactieve stof is dan praktisch volledig uit je lichaam verdwenen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet wenselijk om een PET/CT-scan uit te voeren tijdens de zwangerschap. Het is daarom belangrijk om te weten of je zwanger bent of zou kunnen zijn. Mocht je zwanger zijn of hierover twijfelen, verzoeken wij je dit te melden voor de start van het onderzoek.

Indien je borstvoeding geeft, overleg je best met de verpleegkundige voorafgaand aan het onderzoek. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij het kind te voorkomen.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek
  • Je moet nuchter zijn voor het onderzoek. Dit wil zeggen dat je zes uur voor het onderzoek niets mag eten.
  • Je mag enkel water drinken en koffie/thee zonder suiker.
  • Je mag wel je medicatie nemen, behalve insuline of bloedsuikerverlagende middelen.
  • Verwittig ons vooraf indien je suikerziekte hebt, (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.
  • Vermeld ook of je allergisch bent aan bepaalde producten.
  • De totale duur van het onderzoek bedraagt twee à drie uur. Je kan gerust een boek of enkele tijdschriften meebrengen om de tijd aangenaam in te vullen.

Voorbereiding

Vooraf krijg je medicatie toegediend die ervoor zorgt dat het lichaam de radioactieve suikeroplossing goed opneemt. Voor het optimaliseren van de CT-scan krijg je ook contrastvloeistof te drinken. Voorts prikken we een infuus (baxter) in een bloedvat van de arm, waarlangs we de medicatie verder toedienen. Uit een bloeddruppeltje dat bij deze prik vrijkomt, meet de verpleegkundige het suikergehalte in je bloed. Daarna spuit de verpleegkundige de gemerkte suiker in via het infuus. Je kan hier niet allergisch op reageren. Omdat suiker ook heel gemakkelijk door spieren in beweging wordt opgenomen, is het zeer belangrijk dat je nu een half uur zo stil mogelijk blijft liggen.

Meestal krijg je via het infuus ook een diureticum (plasmiddel) toegediend zodat alle aanwezige suiker in de urine uit het lichaam verwijderd wordt. Daarom moet je voor het begin van het eigenlijke onderzoek de blaas goed ledigen.

Na een half uur mag je terug bewegen, opstaan en verder wachten. Het lezen van een boek of tijdschrift is hier zeker mogelijk.

Onderzoek

Ten vroegste 45 minuten tot maximum anderhalf uur na het inspuiten van de radioactieve suikeroplossing starten we de beeldopnames.

Je ligt op de onderzoekstafel en wordt door de brede ringvormige opening van het PET/CTtoestel geschoven. In de ring wordt de zwakke straling van de radioactieve stof opgemeten en door de computer omgezet in beelden. In dezelfde beweging wordt ook een CT-scan uitgevoerd. Hiervoor krijg je mogelijk contraststof via de leiding van het infuus toegediend.

De volledige beeldopname duurt ongeveer 20 minuten. Het is hierbij belangrijk dat je zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag je onmiddellijk het ziekenhuis verlaten en mag je opnieuw eten, drinken en met de wagen rijden.

Resultaat

Resultaat

Van het onderzoek maken we een verslag op. Dit verslag sturen we samen met de beelden naar de arts die de PET/CT-scan heeft aangevraagd. Hij of zij deelt je het onderzoeksresultaat mee bij een volgend bezoek.

Brochure

Brochure

Al de informatie op deze pagina kan je terugvinden in onderstaande folder.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 28/12/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke