AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Deinze - Pediatrie

pH-metrie bij kinderen

Opgelet

De info op deze pagina is enkel van toepassing voor de patiënten en behandelingen in AZ Sint-Vincentius Deinze.

Wat is een pH-metrie?

Wat is een pH-metrie?

Bij een pH-metrie meten we de zuurtegraad in de slokdarm van je kind. Er wordt ook nagegaan of er een terugvloei is van het maagzuur in de slokdarm. Het maagzuur kan, wanneer het langdurig en veelvuldig terugkomt, vanuit de maag de slokdarm ontsteken. Dit bezorgt je kind aanvankelijk pijn bij zure oprispingen, maar later ook pijn tijdens het slikken.

Indicaties voor pH-metrie

Indicaties voor pH-metrie

Kinderen, en voornamelijk baby’s, lijden makkelijk onder te veel terugvloei van zure maaginhoud naar de slokdarm (= reflux). Soms is dit goed op te merken omdat het kind geregeld gulpt of braakt. In andere gevallen kan men het alleen maar vermoeden, bv. als het kind veel huilt of aanslepende luchtwegproblemen heeft.

Verloop van het onderzoek

Verloop van het onderzoek

Om de zuurtegraad in de slokdarm van je kind te kunnen meten, plaatsen we een een sonde tot in het onderste gedeelte van de slokdarm. Deze sonde wordt via het neusje ingebracht. Het plaatsen van de sonde is niet pijnlijk, maar wel even onaangenaam.

Ben je zwanger? Meld dit steeds want de RX-stralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Nadat de sonde door de verpleegkundigen geplaatst is, wordt door middel van een ‘RX-foto’ op de afdeling radiologie nagegaan of de sonde zich op de juiste plaats bevindt. Na deze controle gaat je kind terug naar de kinderafdeling en mag het weer eten en drinken.

De sonde is verbonden met een draagbaar registratie-apparaat, dat alle gegevens registreert. Zodra de sonde goed gepositioneerd is, zal de verpleegkundige de pH-metrie via het toestel starten. De pH-meting zal nu gedurende 24 uren in het ziekenhuis plaatsvinden.

Bij het plaatsen van de sonde en de controle op de dienst radiologie mag er steeds één ouder (om drukte op deze dienst te vermijden) aanwezig zijn, om zo nodig troost te kunnen bieden.

Wat kan je als ouder doen bij een pH-metrie onderzoek?

Wat kan je als ouder doen bij een pH-metrie onderzoek?

Voor het onderzoek

  • Breng je kind nuchter binnen

Het is belangrijk dat je kind niet meer gegeten en gedronken heeft drie uren voor de sonde geplaatst wordt. Dit om braken tijdens het plaatsen van de sonde te voorkomen. Op onze dienst is het gebruikelijk om de sonde rond 9.30 uur (bij een opname om 9 uur) of rond 14 uur (opname om 13.30 uur) te plaatsen, afhankelijk van de geplande pH-metingen. Je zorgt er dan best voor dat je kind niet meer eet en drinkt na respectievelijk 7 uur of 11.30 uur.

  • Medicatiegebruik

Neemt je kind al zuurremmende geneesmiddelen? Raadpleeg dan vooraf de kinderarts om te informeren of de deze medicatie verder mag gegeven of gestopt moet worden.

Als je voor de opname zuurremmende medicatie (bv. Zantac®, Ranitidine®, Omeprazole®) aan je kindje gaf, moet je dit bij de opname aan de kinderarts of aan de verpleegkundige melden. Meld ook wanneer je de medicatie het laatst toegediend hebt.

Tijdens het onderzoek

  • Positionering

Tijdens de pH-meting moet het bedje van je kind volledig plat staan. Je mag je kind gerust troosten en opnemen als dat nodig is.

  • Observaties

Tijdens de meting is het belangrijk om heel wat gegevens op het toestel aan te duiden. Je krijgt hierover de nodige uitleg bij het starten van de meting.

De sonde wordt met kleefpleister op de wang van je kind vastgekleefd. Wanneer je merkt dat de kleefpleister dreigt los te komen, verwittig dan gerust de verpleegkundige.

  • Meettoestel

Het is noodzakelijk om er mee voor te zorgen dat de sonde niet van het toestel ontkoppeld wordt en dat het toestel niet nat wordt. Om deze zaken te voorkomen, wordt het badje gegeven wanneer het onderzoek afgelopen is.

  • Maaltijden

De sonde belemmert je kind niet tijdens de maaltijden. Je kind mag dus gedurende de ziekenhuisopname eten zoals voorheen, tenzij de arts hier wijzigingen treft. Let wel: tijdens het onderzoek moet je aangegeven wanneer het kind start en stopt met eten.

Resultaten van het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

pH < 4 = reflux

Tijdens de meting zullen de verpleegkundigen op bepaalde tijdstippen de pH (zuurtegraad) nagaan. Het is aangeraden je niet te focussen op deze resultaten. Het resultaat van de pH-metrie wordt pas duidelijk wanneer het volledige verloop ervan op de computer te zien is.

De verpleegkundigen zullen na 24 uren de opname stoppen en de sonde verwijderen. Het verwijderen van de sonde duurt slechts enkele seconden. Je kind kan hierbij een prikkeling in de neus ervaren, maar heeft geen pijn. Het meest onaangename is het losmaken van de kleefpleister op het gezichtje.

De verpleegkundigen zullen vervolgens alle gegevens die in het toestel opgeslagen zijn op de computer plaatsen. Nadien komt de kinderarts het resultaat met jou bespreken.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen
  • Heel zelden treedt er keelirritatie op na het plaatsen van de sonde.
  • Als je kind niet nuchter is bij plaatsing, is braken mogelijk.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze informatie? Je kan steeds contact opnemen met je behandelde arts via het secretariaat of met een verpleegkundige van de afdeling: 09 387 72 40.

Deinze - secretariaat pediatrie

Tel: +32 9 387 72 48
E-mail: secretariaat.pediatrie.deinze@mijnziekenhuis.be

Ben je ongerust of heb je vragen over de opname van je kind? Je kan overdag contact opnemen met de verpleegkundige van het secretariaat pediatrie. Niet- dringende vragen kunnen bij voorkeur via e-mail of telefonisch gericht worden aan het secretariaat pediatrie.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
8 tot 18 uur8 tot 18 uur8 tot 18 uur8 tot 18 uur8 tot 18 uur

Indien je niet bij het secretariaat niet terecht kan, kan de verpleegkundige van de pediatrie van AZ Sint-Vincentius Deinze ook raad geven.

Folder

Folder

Download hier de folder over pH-metrie bij kinderen.