AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Deinze - Pediatrie

Verblijf van je kind

Opgelet

De info op deze pagina is enkel van toepassing voor de kinderafdeling van AZ Sint-Vincentius Deinze.

Benieuwd hoe een verblijf in het ziekenhuis voor je kind uitziet? Op deze pagina vind je ook meer informatie over hoe je je kind kan voorbereiden op zijn opname op de kinderafdeling, wat je daarvoor meebrengt naar het ziekenhuis en hoe het ontslag uit het ziekenhuis verloopt.

Werking artsen

Werking artsen

De kinderartsen werken onderling nauw samen. Ze beschikken over een gemeenschappelijk dossier zodat elke kinderarts in afwezigheid van een collega toegang heeft tot het volledige medisch dossier.

Elke week is er één kinderarts die in de voormiddag de zorg voor de opgenomen patiëntjes op zich neemt. Aarzel niet om eventuele vragen of bezorgdheden te bespreken met de arts. Wanneer je niet aanwezig bent als de arts jouw kind onderzoekt, kan er afgesproken worden voor een contact op een ander moment.

Elke maandag en vrijdag is er een uitgebreid overleg tussen alle kinderartsen. Zo wordt bij complexere casussen de kennis en expertise van iedereen ingezet.

Alle kinderartsen volgden een vijf jaar durende specialisatie-opleiding in de algemene kindergeneeskunde. We behandelen dan ook steeds het kind in zijn geheel. Daarnaast heeft elke pediater de bijkomende erkenning voor neonatalogie: de geneeskunde voor de zieke pasgeborenen. Aanvullend schoolden de kinderartsen zich op diverse domeinen specifiek bij. Bijgevolg kan je ook bij complexere problemen bij ons terecht. Tot slot werken we samen met paramedici en andere disciplines waar nodig om de beste zorgen te garanderen.

Materniteit en neonatologie

Materniteit en neonatologie

Op vraag van de gynaecoloog is een kinderarts aanwezig bij elke bevalling waar het risico op complicaties bij de geboorte is verhoogd. Bij problemen tijdens en kort na de geboorte, wordt de baby opgenomen op de dienst neonatologie (N*dienst) waar de kinderarts de baby verder volgt.

Via deze linken vind je meer informatie over het verblijf van je baby en bezoek op de afdeling neonatologie.

Pediatrie

Pediatrie

De opname van je kind is een ingrijpend gebeurtenis voor het hele gezin, en daarbij is het ongetwijfeld moeilijk om de zorg aan anderen toe te vertrouwen. Het is daarom goed om onderstaande informatiebrochure samen met je kind door te nemen. Zo leert je kind de kinderafdeling van AZ Sint-Vincentius Deinze al een beetje kennen. Door het kleuren en de doe-blaadjes krijgt het kind een beter zicht op de ziekenhuiswereld. We geven ook enkele tips mee hoe je als houder je kind kan voorbereiden voor, tijdens en na de opname.

Download hier de brochure 'Mag ik eens wat vragen, dokter?'.

  • toiletgerief: washandjes, handdoeken, zeep, tandpasta, tandenborstel, kam ...
  • pyjama's of gemakkelijke kledij (liefst met brede of korte mouwen), pantoffels
  • knuffel, fopspeen, lievelingsspeelgoed en eventueel ene thermometer
  • melkmoeder (indien van toepassing)

Wat breng je beter niet mee?

Persoonlijke slabbetjes, luiers, snoep, frisdrank en juwelen laat je beter thuis.

6 tot 6.30 uur

patiëntenbespreking van de nachtverpleegkundige met de verpleegkundige met vroegdienst

6.30 tot 8 uur

ochtendmedicatie wordt toegediend (aërosols, siroopjes, aanvullen van infusen ...), luierwissel en temperatuuropname, flesvoeding voor de allerkleinsten, opname ambulante patiënten

7.30 tot 8 uur
ontbijt wordt opgediend zowel voor de kinderen als voor de ouders, patiëntenbespreking voor het volledige team
8.15 tot 9 uur
patiëntenbespreking voor het volledige team
9 tot 11 uur
ochtendverzorging van het kind, consultatie toerarts pediatrie,eventuele geplande onderzoeken,schoonmaak van de kamers
11 uur
tijd voor medicatie
12 uur
toedienen middagmaal voor de allerkleinsten (flesvoeding of groentenpap ...), vóór het middagdutje nog even verluieren, opdienen middagmaal aan de oudere kinderen en inslapende ouder
vanaf 14.30 uur
luierwissel en temperatuuropname, toedienen van medicatie, geven van fruitpapjes, flesvoeding, vieruurtje
17 uur
opdienen avondmaal
vanaf 18 uur
luierwissel en temperatuuropname, flesvoeding voor de allerkleinsten, avondmedicatie wordt toegediend

vanaf 20 uur

bedtijd voor de kindjes, vóór het slapen gaan nog een luierwissel en temperatuurcontrole
21 uur
patiëntenbespreking van de avondverpleegkundige met de nachtverpleegkundige
vanaf 21.30 uur
de nachtverpleegkundige zal gedurende de nacht medicatie en voedingen geven, de parameters controleren (temperatuuropname, pols, ademhaling ...)

Samen met de spelbegeleidster mag één ouder meegaan naar het operatiekwartier. Het kind moet in het bed vervoerd worden omwille van veiligheidsvoorschriften.

Je kan je kind vergezellen tot in de operatiezaal, als je dat wenst. Na de ingreep heb je de mogelijkheid om terug bij je kind te zijn in de ontwaakzaal. De verpleegkundige zal je verwittigen zodra dat kan.

De anesthesist bepaalt wanneer je kind opnieuw mag drinken.

Bibliotheek

Er is een kleine bibliotheek ter hoogte van de speelhoek. Eénmaal per week komt de ziekenhuisbibliotheek van het Rode Kruis langs.

Kranten zijn dagelijks te koop aan de receptie.

Spel- en knutselmateriaal

Speelgoed en knutselmateriaal is beschikbaar. Dit bevindt zich in een ruimte die enkel toegankelijk is voor het personeel. Vraag er gerust naar.

Om hygiënische redenen wordt alle speelgoed na gebruik ontsmet. Om dezelfde reden vragen we geen speelgoed uit de speelhoek mee te nemen naar de kamer. Na overleg met de behandelende arts mag je kind in de speelhoek vertoeven.

Internet

Er is een vrije toegang tot het wifi-netwerk van het ziekenhuis.

De arts beslist wanneer je kind naar huis mag. Het ontslag kan op elk moment van de dag en ook in het weekend.

Vraag tijdig naar formulieren in verband met opvang, school, sociaal verlof, verzekeringen ...

Controleer de kamer voor vertrek zodat geen persoonlijke spullen achter blijven. Neem ook je thermometer, zeep, aerosolmasker en -leiding, en gsm-oplader mee.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Een ziekenhuisomgeving is een onbekende omgeving voor je kind. Kinderen worden het liefst door een vertrouwenspersoon verzorgd. Daarom vinden wij jouw participatie als ouder belangrijk. Als ouder beteken je in deze moeilijke dagen veiligheid en steun voor je kind.

We nodigen je graag uit om samen met ons voor je kind te zorgen.

Overleg met de verpleegkundige wanneer je wil starten met het wassen van je kind. Wij helpen graag bij de technische aspecten (monitor, infusen, wegen ...).

Verluieren en temperatuuropname mag tussendoor steeds door jou gebeuren.

Alle toe te dienen medicatie wordt door de verpleegkundige op de kamer gebracht.

Probeer je kind zoveel mogelijk te begeleiden naar een onderzoek of een consultatie. Bij een operatie mag één ouder het kind vergezellen tot aan de narcose. Na de ingreep mag je terug bij je kind in de ontwaakzaal.

Het kind krijgt bij opname een identificatiebandje. Dit dient gedurende het ganse verblijf gedragen te worden.

  • Maak je kind steeds vast met de veiligheidsriempjes van de babysit of kinderstoel.
  • Trek de bedsponden altijd volledig omhoog.
  • Houd de kamerdeur steeds gesloten, dit om veiligheidsredenen en besmettingsgevaar.

Jouw aanwezigheid is vaak al voldoende om je kind gerust te stellen. Een positieve en zelfzekere houding kunnen angst en onzekerheid bij je kind verminderen.

Bied je kind de kans om zijn of haar emoties te uiten. Geef ook hen ook eerlijke antwoorden rond mogelijke pijn en verdriet.

Zeg aan je kind wanneer je zal terugkomen en geef dit ook steeds door aan de verpleegkundigen zodat zij jouw kind hieromtrent duidelijkheid kunnen bieden.

Je vindt op je kamer een observatieblad. Op dit blad mag je observaties noteren in verband met je kind zoals de temperatuur, de hoeveelheid ingenomen voeding, frequentie van stoelgang en/of urine, hoesten ... Wanneer je niet gerust bent over de toestand van je kind, meld dit dan steeds aan de verpleegkundigen.

Goede observaties, door zowel de ouders als verpleegkundigen, helpen het medisch team om het genezingsproces van je kind op de voet te volgen en de zorg bij te sturen waar nodig. Dit resulteert uiteindelijk in een sneller herstel en een vlotte terugkeer huiswaarts!

  • Geef je kind geen medicatie die het thuis nam zonder dit eerst te bespreken.
  • Bedien zelf geen medische apparatuur of infusen.
  • Verleen geen zorg aan andere kinderen.

Ouderparticipatie is belangrijk, maar geen verplichting. Wij hebben alle begrip voor omstandigheden waarin je niet alle zorg voor je kind kan opnemen. Wij zoeken dan graag samen met jou hoe dit voor je kind het best kan verlopen.

Rooming-in

Rooming-in

Rooming-in maakt onderdeel uit van ouderparticipatie en betekent dat je niet alleen overdag maar ook 's nachts bij jouw kind in het ziekenhuis kan zijn en samen met ons voor je kind kan blijven zorgen.

Als je dat voor jou niet mogelijk is, of als de thuissituatie het niet toelaat, kan in jouw plaats een grootouder, familielid of ander vertrouwd persoon bij je kind blijven.

Wil je op je beslissing terugkomen? Je kan op elk moment de rooming-in stopzetten.

Er wordt een zetelbed of bed voorzien voor één ouder.

Maaltijden voor de inslapende ouder kunnen besteld worden. Er is een keuze tussen enkel ontbijt of alle maaltijden.

Je kan ook gebruik maken van de cafetaria op de vierde verdieping. Wij vragen je om je opgenomen kind niet mee te nemen naar de cafetaria, tenzij met de toestemming van de arts.

Heb respect voor de nachtrust van je kind en de andere kinderen. We vragen om de lichten en televisie tijdig uit te zetten, dit stoort immers de slapende kinderen.

Bij elke afwezigheid is het wenselijk om steeds een verpleegkundige op de hoogte te brengen. Ook indien jij, een familielid of ander vertrouwd persoon niet bij je kind aanwezig kan zijn tijdens de opname in het ziekenhuis, staat ons team (arts, verpleging, kinderpsycholoog en spelbegeleider) garant voor de beste zorgen.

In de kamers is er van op de gang een visuele controle op je kind mogelijk. De kamers aan de rechterkant van de gang zijn bijkomend uitgerust met cameratoezicht. Ook de kamers vooraan (kant voorgevel) zijn voorzien van een camera. Bij minderjarige kinderen (jonger dan 12 jaar) die alleen op de kamer zijn, wordt het cameratoezicht uit veiligheidsoverwegingen ingeschakeld. De opgenomen beelden zijn uitsluitend voor het team (verpleegkundig team, spelbegeleiders, kinderpsychologe en kinderartsen) zichtbaar op de schermen aan de balie van de kinderafdeling.

De beelden worden niet bewaard. Indien je over dit cameratoezicht opmerkingen of vragen heeft, mag je steeds contact opnemen met de (hoofd)verpleegkundige. Zij zal jouw vraag zo nodig voorleggen aan de directie.