AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Opgelet

De info op deze pagina is enkel van toepassing voor de dienst pediatrie van AZ Sint-Vincentius Deinze.

Multidisciplinair team

Multidisciplinair team

Binnen het ziekenhuis werken we samen met de disciplines neus-keel-oorziekten, huidziekten, orthopedie, urologie, chirurgie ... waar nodig.

Huisartsen en eerste lijn

Huisartsen en eerste lijn

De kinderartsen hechten veel belang aan de samenwerking met de ganse eerste lijn: huisartsen, zelfstandige vroedvrouwen, kinesitherapeuten, logopedisten, het CLB, CGGZ, Kind en Gezin, psychologen, revalidatiecentra, thuisbegeleiding ...

Bij veel problemen is een doorverwijzing van de huisarts aangewezen voor aanvullende informatie. De huisarts krijgt dan steeds een verslag van elke opname en na elke doorverwijzing. Relevante resultaten van onderzoeken en consultaties van ambulante patiënten worden ook aan de huisarts bezorgd.

UZ Gent

UZ Gent

Wij werken nauw samen met het UZ in Gent. Bij derdelijnspathologie, superspecialistische problematiek, zeldzame ziekten, zorgen wij zelf voor een snelle en efficiënte doorverwijzing.

Voor ernstig zieke kinderen steunen wij op de doorverwijsprotocollen voor eventuele transfer naar de pediatrische intensieve zorg van het UZ Gent.